Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»

Підготовка фахівців за даною спеціальністю дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:
– ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;
– проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;
– визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;
– реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;
– приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
– оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно  не мають апарату управління;
– розв’язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Випускники можуть працювати:
– на підприємствах торгівлі;
– в митних, контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,
– на підприємствах харчової промисловості,
на посадах:
– завідувач ринку;
– інженер із стандартизації ;
– керівник малого підприємства (складського);
– фахівець з методів розширення ринків збуту;
– інспектор з якості надання послуг;
– інспектор-товарознавець;
– торгівельний агент.

Наші переваги:
•    інтегровані знання з професійної діяльності економіста-товарознавця, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
•    управління інвестиційними проектами;
•    впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень. 

Презентація випускаючої кафедри

 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти