Правила прийому 2017

Правила прийому 2017

Правила прийому до ТІСІТ в 2017 році зі змінами від 3.04 2017р. та 19.06.2017 р.

Додаток 1 Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році (Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році (Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 3 Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році (Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра)

Додаток 4 Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році (Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200)

Додаток 5 Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році (Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі)

Правила прийому до ТІСІТ в 2017 році (від 19.12.2016р)

Зміни до Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році від 03.04.2017

Зміни до Правил прийому до ТІСІТ в 2017 році від 19.06.2017

Інформаційний буклет для випускників 11 класів шкіл, гімназій та ліцеїв.

Перелік предметів з яких необхідно скласти ЗНО для вступу за спеціальностями, мінімальна кількість балів, вага бала.


Більше інформації абітурієнту щодо напрямів підготовки, спеціальностей у ТІСІТ 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти