Правила прийому 2018

Правила прийому 2018

Правила прийому до ТІСІТ в 2018 році

Додаток 1 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 3 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Додаток 4 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 5 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі

Інформаційний буклет для випускників 11 класів шкіл, гімназій та ліцеїв

Більше інформації абітурієнту щодо напрямів підготовки, спеціальностей у ТІСІТ 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти