Logo

Спеціальності

Спеціальності для вступу за ступенем "бакалавр" в 2017 році:

 Спеціальність для всупу за ступенем "магістр" у 2017 році

Напрями підготовки для вступу на 2-3 курс навчання ступеня бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Міжнародні економічні відносини


Cпеціалізації:

 Наші переваги: 

Можна працювати:


сертифікат про акредитацію

 

Економіка


Спеціалізації:

Наші переваги: 

Можна працювати:

сертифікат про акредитацію


Маркетинг


Спеціалізації:

Наші переваги:

Можна працювати:

сертифікат про акредитацію

Соціальна робота


Спеціалізації:


Наші переваги:

Можна працювати:

сертифікат про акредитацію


                                                          Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців за даною спеціальністю дозволяє випускникам отримати такі знання та уміння:
– ідентифікувати товар за класифікаційними ознаками;
– проводити комплексну оцінку якості окремих груп товарів;
– визначати оптимальні методи продажу товарів, а саме ефективні варіанти розміщення торгівельного обладнання, упорядкування купівельних потоків та раціональне зберігання товарів;
– реалізувати товарознавчо-комерційних завдання щодо асортименту і якості товарів за рахунок здійснення переважно адміністраторських, операторських і частково евристичних процедур праці;
– приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції щодо збереження якості товарів у процесі товаропросування;
– оперативно управляти первинними, а також самостійними організаціями, які переважно  не мають апарату управління;
– розв’язувати практичні завдання із забезпечення якісними товарами та послугами населення України.

Випускники можуть працювати:
– на підприємствах торгівлі;
– в митних, контрольно-виробничих та контрольно-аналітичних лабораторіях,
– на підприємствах харчової промисловості,
на посадах:
– завідувач ринку;
– інженер із стандартизації ;
– керівник малого підприємства (складського);
– фахівець з методів розширення ринків збуту;
– інспектор з якості надання послуг;
– інспектор-товарознавець;
– торгівельний агент.

Наші переваги:
•    інтегровані знання з професійної діяльності економіста-товарознавця, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
•    управління інвестиційними проектами;
•    впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень.


На базі інституту працюють курси по підготовці до здачі незалежного зовнішнього тестування. На курсах можна отримати поглиблені знання з:

детальніша інформація про підготовчі курси...

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, вул. Танцорова 51, 46008, м. Тернопіль, Україна | Тел.: +38 0352 528310, Факс: +38 0352 525475 | E-mail: info@tisit.edu.ua