Logo

Проекти та гранти

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ


The Bogliasco Foundation 
Bogliasco Стипендії присуджуються кваліфікованим кандидатам, що працюють у різних дисциплінах мистецтв і гуманітарних наук, незалежно від національності, віку, раси або статі.
 
Програми Erasmus Mundus
Erasmus Mundus, програма підтримки співробітництва та мобільності у сфері вищої освіти, метою якого було поліпшити якість європейської вищої освіти та сприяти діалогу і розуміння між людьми та культурами через співпрацю з третіми країнами.
 
Польсько-Американський Фонд Свободи (Спонсор програми) і Фонд Освіта для демократії (Адміністратор програми) 
Конкурс для кандидатів з України, БілорусіРосіїа також МолдовиГрузії,ВірменіїАзербайджануКазахстану і Киргизії на отримання СТИПЕНДІЙ ім. Лейна Кіркланда в 2014/2015 навчальному році.
 

Польська програма іноземної допомоги
Надається через МЗС Польщі. Фінансування проектів, походить від польського державного бюджету. 


Каталог грантів та конкурсів  на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


1. Агентство США по міжнародному розвитку 
Незалежне агентство керівництва США. Підтримка наступних напрямків діяльності - демократія, населення і здоров'я, охорона навколишнього середовища, розвиток зв'язків, малий бізнес. Розподіляє, зазвичай, кошти через інші організації.

2. Академія розвитку освіти
Навчання освітян, управлінців, працівників освіти, урядовців.
 
3. Американська асоціація юристів
Допомога асоціаціям юристів, подальше навчання юристів, підвищення ефективності роботи та можливостей приватних нотаріусів.

4. Американська рада міжнародної освіти
Навчання майбутніх лідерів, побудова демократичної інфраструктури, підтримка розвитку ринкової економіки.
 
5. Американський фонд охорони навколишнього середовища і здоров'я
Фінансує дослідження і освіту в області охорони навколишнього середовища.
 
6. Британська Рада
Мистецтво, економіка, фінанси, менеджмент, освіта, тренінги, вивчення англійської мови, право, здоров'я, наука і технології, соціальний розвиток. 

7. Економічна освіта та дослідницький консорціум
Економічні дослідження для студентів.

8. Європейський науковий фонд
Фонд організовує наукові конференції, здійснює підтримку вчених, надає вченим можливість спілкування по сітках в наступних областях: фізичні та інженерні науки, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки. Надається підтримка вченим з колишнього СРСР.

9. Європейський фонд з розвитку освіти
Кооперація та координація допомоги ЄС у реформі професійного навчання у країнах Центральної та Східної Європи.

10. Ініціатива з соціальної дії та відродження Євразії
Малі гранти для екологічних та інших НУО на території колишнього СРСР в таких галузях, як збирання та поширення інформації, екологічна освіта, проекти очищення території проживання місцевої громади, законодавчі екологічні кампанії, моніторинг промислового забруднення та збереження розмаїття біологічних видів.

11. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадянського почину "Єднання"

12. Інститут Аспена, Фонд досліджень неприбуткового сектору
Проекти, які розглядають роль та цінності неприбуткової діяльності та традиції філантропії в таких сферах: міжсекторні відносини; взаємовідносини неприбуткового, державного та бізнес секторів; загальна політика та практика.
 
13. Інститут миру Сполучених Штатів Америки
Фінансова підтримка на проведення досліджень, освіту, тренінги та розповсюдження інформації щодо міжнародного миру та вирішенню конфліктів.
 
14. Карпатський фонд
Програмні галузі:
Географічний пріоритет: Польща, Румунія, Угорщина та Україна. 
 
15. Компанія "Амерікан експресс"
Гранти для благодійних організацій в трьох приоритетних напрямках:
16. Корпорація Карнегі в Нью-Йорку
Основні напрямки: освіта, міжнародний розвиток, мир та безпека у світі, посилення демократії.
 
17. Корпус миру
Гранти у сферах запобігання СНІДу, підтримка сталого розвитку громади, бізнесу, освіти, інформаційних технологій
 
18. Міжнародний фонд "Відродження"
Створений для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні, фінансує проекти в галузі освіти, культури, видавничій та інформаційній сферах, охороні здоров'я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних ЗМІ, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпечення національного миру та толерантності.
 
19. Національна дослідницька рада
Наукові дослідження, освіта, екологія, медицина, здоров'я, технології.
 
20. Польський фонд "KNOW-HOW"
Головне завдання - ділитися досвідом, здобутим Польщею, у таких галузях як приватизація; зміна юридичної системи та законодавчого процесу; регіональна політика, промислова політика; боротьба з безробіттям; нові елементи юридичної системи, державні замовлення або державна служба тощо.

21. Польсько-Американсько-Українська ініціатива про співпрацю PAUCI
ПАУСІ надає гранти під проекти у п'яти ключових напрямках:
 • макроекономічна політика
 • розвиток малого підприємництва
 • реформування місцевого самоврядування
 • європейська інтеграція
 • інформування з ВІЛ/СНІД
22. Посольство Великобританії в Україні
Промоція позитивного іміджу Великобританії, підтримка торгівельних відносин між країнами.
 
23. Посольство Німеччини в Україні
Стипендії на навчання у Німеччині для українських студентів, стажування у Німеччині та підвищення професійного досвіду для журналістів, юристів політологів та інші.
 
24. Програма розвитку ООН в Україні
 • Енергія та навколишнє середовище
 • ВІЛ/СНІД
 • Державне управління за участі громадян
 • Запобігання кризи та її подолання
 • Подолання бідності
25. Програма технічної допомоги TACIC
Програма TACIC з партнерства в інституційному розвитку: підтримка громадянського суспільства та місцевих ініціатив. Програма малих проектів TACIC з прикордонного співробітництва.
 
26. Проект "Сприяння організації виборів в Україні"
Гранти для недержавних неприбуткових організацій з метою забезпечення чесних і прозорих парламентських виборів 2006 року в Україні.
 
27. Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів
Сприяння взаєморозумінню та міжнародній співпраці між США та країнами Центральної та Східної Європи, Євразії та Південно-Східної Азії. IREX працює в таких галузях: вдосконалення вищої освіти; підтримка незалежної преси; сприяння розвитку мережі Інтернет; побудова громадянського суспільства.
 
28. Схема підтримки малих екологічних проектів (SEPS II)
 • вдосконалення екологічної політики та практики захисту довкілля в Україні;
 • просування екологічної тематики в широке коло неекологічних програм та стратегічних документів;
 • зміцнення мережі екологічних громадських організацій.
29. Східно-західний інститут
Підтримка безпеки, економічного розвитку, інтеграція України в Європу, проблеми екології.
 
30. Трест у підтримку взаємо розуміння
Підтримка культурних обмінів та обмінів, спрямованих на навколишнє середовище між професіоналами з США, Росії та країн Центральної та Східної Європи.
 
31. Український Фонд Соціальних Інвестицій
Здійснює фінансову підтримку таких основних напрямків:
 • Покращення умов життя бідних та вразливих груп населення у визначених громадах;
 • Розширення можливостей громад та вразливих груп населення у вирішенні важливих соціальних проблем тощо.
32. Фонд Білла і Мелінди Гейтсі
Всесвітня програма здоров'я.
 
33. Фонд Бредлі 
Проекти, спрямовані на виховання почуття громадянства в будь-якій сфері (економіка, політика, культура, громадянське суспільство).
 
34. Фонд ДОЕН
Підтримує проекти, що впливають на захист навколишнього середовища або допомагають біженцям та людям у країнах, що розвиваються.
 
35. Фонд ім. Стефана Батори
Пріоритетні галузі:
 • підвищення ролі та залучення громадянського суспільства
 • підвищення рівня громадських свобод та правових норм
 • розвиток міжнародного співробітництва та солідарності.
36. Фонд Картажа
Фінансування програм, які спрямовані на вирішення проблем громадської політики, які стосуються національних та міжнародних питань.
 
37. Фонд Чарльза Стюарта Мотта
Підтримує програми у трьох основних напрямках:
 • Громадянське суспільство;
 • Навколишнє середовище;
 • Шляхи подолання бідності.
38. Фонд Сороса Інститут відкритого суспільства 
Гранти в області освіти, економічного розвитку, уряд, здоров'я, людські права, судова система, мистецтво, культура, захист жінок.
 
39. Фундація "Євразія"
Гранти в області підтримки малого та середнього бізнесу, реформування державних органів влади та органів самоврядування, розвиток суспільства та незалежних мас-медіа, освіти.
 
40. Центр досліджень
Надає гранти на проекти в області точних, природничих та гуманітарних наук. Міжнародні програми.
 
41. Центр медіареформ
Підтримка проектів, спрямованих на побудову громадянського суспільства, забезпечення прозорості й підзвітності органів влади, консолідацію суспільства, свободу ЗМІ.
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, вул. Танцорова 51, 46008, м. Тернопіль, Україна | Тел.: +38 0352 528310, Факс: +38 0352 525475 | E-mail: info@tisit.edu.ua