Logo

Кафедра інформатики та фундаментальної підготовки

Згідно з навчальним планом кафедра інформатики та фундаментальної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій забезпечує викладання для майбутніх фахівців, з напрямів, спеціальностей «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» з таких дисциплін:

«Інформатика» (проф. Бакушевич Я.М., доц. Бакушевич А.Я., ст. викл. Слободян І.В.)
«Прикладна інформатика», «Електронна комерція» (доц. Гощинський А.В.)
«Комунікативні процеси та презентації в бізнесі» (проф. Бакушевич Я.М.)

Крім того, викладачі кафедри читають ряд фундаментальних та спеціальних дисциплін:

«Вища математика» (проф. Ходорчук А.Я.)
«Економіко-математичне моделювання» (ст. в. Крива Н.Р.) 


Бакушевич Ярослав Михайлович
Бакушевич Ярослав Михайлович
к.т.н, професор, завкафедрою  

 

  

 

 

Ходорчук Анастасія Яківна
Ходорчук Анастасія Яківна
к.п.н., професор 

  

 

 

Бакушевич Андрій Ярославович
Бакушевич Андрій Ярославович
к.ф-м.н., доцент

 

 

 

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент

 

 

 

Столярчук Ростислав Всеволодович
ст. викладач

Слободян Ігор Володимирович

Слободян Ігор Володимирович
ст. викладач
 
 
 
 
 
 
 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування та участі в науково-дослідній роботі, проведенні науково-практичних та навчально-методичних семінарів, конференцій тощо. Про рівень науково-дослідної роботи свідчить значна кількість публікацій:


На кафедрі успішно впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Для цього розроблені робочі програми курсів, відповідні навчально-методичні матеріали. Контроль знань студентів здійснюється шляхом тестування з використанням пакету прикладних програм «Універсальний тестовий комплекс» і тестів, розроблених викладачами кафедри. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять практику «Бізнес в Інтернеті», виконують спеціальні частини курсових та дипломних робіт, здійснюють науково-дослідну роботу.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри розроблено ряд методичних вказівок і навчальних посібників, зокрема:

В найближчих планах діяльності колективу кафедри є розробка і впровадження нових навчальних курсів, освоєння нового та розроблення власного програмного й методичного забезпечення, участь в роботі семінарів та конференцій та форумів.

Крім того, значна увага приділяється науково-дослідній роботі, результати якої можуть мати практичну цінність і можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в умовах виробничої діяльності.

Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій, вул. Танцорова 51, 46008, м. Тернопіль, Україна | Тел.: +38 0352 528310, Факс: +38 0352 525475 | E-mail: info@tisit.edu.ua