Ліцензія та акредитаційні сертифікати

Ліцензія та акредитаційні сертифікати напрямів, спеціальностей

Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій


Згідно наказу МОН України від 06.11.2015  № 1151 "Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266" з 2016 року підготовка фахівців у ТІСІТ здійснюється за спеціальностями згідно "Акту узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу" погодженого з МОН України.

ВИСНОВКИ З АКРЕДИТАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 2017Р.:

  1. Акредицаційна експертиза підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030503 "Міжнародна економіка", галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво". 
  2. Висновок експертної комісії МОН України щодо акредитації діяльності з надання освітніх послуг для підготовки фахівців освітнього ступеня "бакалавр" за напрямом підготовки 6.030504 "Економіка підприємства" галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво".
  3. Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки фахівців галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" напряму підготовки 6.130102 "Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". Висновок експертної комісії про акредитаційну експертизу підготовки фахівців галузі знань 1301 "Соціальне забезпечення" напряму підготовки 6.130102 "Соціальна робота" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр". 
  4. Засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України Протокол № 46/1

 

 

У зв’язку з проходженням ліцензування, акредитації в 2017 році, відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року протокол №125 (наказ МОН України від 27.04.2017р. №658) для Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій ТІСІТ .

 Нові сертифікати про акредитацію до 2027 року

Увійти