Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

wsus logo

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu

 
Uczelnia

Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych jest nowoczesną Uczelnią, nastawioną na realizację wyzwań, jakie stawia przed wykładowcami i studentami XXI wiek. Kształcenie na wszystkich kierunkach i w ramach wąskich specjalizacji, szczególnie cenionych na rynku pracy, stwarza Absolwentom korzystne warunki zatrudnienia w atrakcyjnych zawodach, w instytucjach i firmach o wysokim prestiżu. WSUS zajmuje wysokie miejsca w rankingach szkół niepaństwowych, które oceniane są pod kątem skuteczności zatrudnienia Absolwentów. Na ich korzyść przemawia wykształcenie kształtowane pod kątem potrzeb pracodawców i trendów na rynku zatrudnienia, umiejętność autokreacji i prezentacji własnych umiejętności, znajomość wyspecjalizowanych technik i programów informatycznych, opanowanie języków obcych – także terminologii szczegółowej dla danej specjalizacji.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój WSUS. Liczba studiujących wzrosła dzięki nowym, atrakcyjnym dla słuchaczy kierunkom kształcenia, poszerzeniu i pogłębieniu oferty edukacyjnej. 

Studenci Szkoły to Absolwenci szkół średnich podejmujący dalsze kształcenie po uzyskaniu egzaminu maturalnego. Kwalifikacje podnoszą tu także osoby posiadające już dyplomy uczelni wyższych, poszukujące możliwości awansu zawodowego i pracy, w której istotne są konkretne umiejętności. Stąd znaczna liczba studentów niestacjonarnych i słuchaczy studiów podyplomowych.

WSUS inspiruje działania medialne o zasięgu wykraczającym poza mury Uczelni.  W ramach programu MEDIOSFERA Uczelnia aktywnie współpracuje z kilkunastoma liceami w całym kraju w ramach zajęć z podstaw dziennikarstwa, prawa i działań w obszarze design. Studenci wspólnie z wykładowcami i nauczycielami tworzą ciekawe i ambitne programy, których z roku na rok przybywa. Ważnym elementem współpracy WSUS ze szkołami średnimi są też cykliczne obozy dziennikarskie i medialne organizowane w warunkach plenerowych, skupione na podsumowaniu i pogłębieniu uzyskanych wiadomości.

W ramach WSUS funkcjonują też ORGANIZACJE STUDENCKIE oraz KOŁA NAUKOWE ukierunkowane na rozwój studentów, a także studencka rozgłośnia internetowa RADIO PANDA. Od początku funkcjonowania Uczelni działa SAMORZĄD STUDENCKI, który jest inicjatorem życia studenckiego oraz włącza się w organizację Dni Sportu i Juwenaliów.

Hasło WSUS - Wiedza, Satysfakcja, Umiejętności, Sukces.

Увійти