Кафедра економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва


Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

Презентація кафедри

 

Увійти