Кафедра економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва


Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

Склад кафедри

Сидорук Борис Орестович

Сидорук Борис Орестович
завідувач кафедрою, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) в 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів». У 2014 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності економіка та управління національним господарством.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі співавтор 3-ох колективних монографій та 2 патентів на корисну модель.
Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, організація екобезпечного аграрного виробництва, маркетинг інноваційної продукції.

Ришард БоровецькийРишард Боровецький
доктор економічних наук, професор, доктор Нonoris causaТІСІТ, академік Академії економічних наук України

У 1976 році отримав ступінь кандидата економічних наук, у 1989 році – науковий ступінь доктора. Рішенням Президента Польської Республіки від 24 січня 1997 року йому присвоєно звання професора економічних наук, а рішенням міністра народної освіти в 1999 році – звання професора.
Науковий здобуток професора Р.Боровецького становить близько 600 позицій, у тому числі 70 книжок (автор, співавтор, науковий редактор),
Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка та організація виробництва, потенціал підприємств та їх об’єднань.

Гащин Ольга Романівна

Гащин Ольга Романівна 
кандидат технічних наук, доцент

Закінчила ТДТУ імені І.Пулюя. У КНТУ КПІ (м. Київ) в 2009р. захистила дисертацію на тему: “Інтенсифікація процесів знезараження води з використанням гідродинамічних кавітаційних пристроїв”.
Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 патентів на корисну модель.
Сфера науково-педагогічних інтересів: запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах; технологія водоочищення; екологія.

 Старицька Ольга ПетрівнаСтарицька Ольга Петрівна
кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Тернопільську академію народного господарства. У Інституті аграрної економіки (м. Київ) в 2006 р. захистила дисертацію на тему: «Ресурсозбереження в системі економічного механізму підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва». 30.06.2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.
Сфера науково-педагогічних інтересів: інноваційна діяльність підприємств, мікро- та макрорівні функціонування економіки, фінансовий менеджмент.


сава1Сава Андрій Петрович
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У 2008 р. в Тернопільському національному економічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва». У 2014 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5-ти колективних монографій.
Сфера науково-педагогічних інтересів: проблеми підвищення ефективності організації аграрного виробництва, екологічні проблеми у сфері природокористування та їх економічна оцінка, проблеми розвитку ринкової інфраструктури та фінансового менеджменту підприємства.

Борик Ольга Ярославіна

Борик Ольга Ярославіна
вчений секретар кафедри, старший викладач

Закінчила Львівський НУ ім. І. Франка. Здобувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності ТНТУ ім. І. Пулюя. Працює над дисертацію на тему: “ Корпоративна модель інвестування підприємств на прикладі цільових промислово-фінансових інтеграційних об’єднань машинобудівного комплексу ”.
Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць,в тому числі 4 статті розміщені в базі Scopus.
Сфера науково-педагогічних інтересів: інвестиційна політика фінансово-промислових об’єднань, внутрішньо-корпоративні відносини, потенціал підприємств та їх об’єднань, бухгалтерський облік.

Презентація кафедри

 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти