Студентські дослідження

Наукова робота студентів

 


Студентська секція Міжнародної мережевої науково-практичної конференції “Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток”


Вимоги до проведення досліджень та представлення результатів наукової роботи у наукових публікаціях (статтях, доповідях на науковий конференціях)


Кафедра економіки підприємства оголошує
КОНКУРС БІЗНЕС-ІДЕЙ
Умови участі у конкурсі 
 
1. Всі бажаючі студенти подають на конкурс опис власної бізнес-ідеї, яку би вони мали бажання реалізувати.
2. Допускаються роботи, виконані індивідуально або групою студентів (до З осіб).
3. Для участі у конкурсі необхідно подати бізнес-план та презентацію на кафедру Економіки підприємства (термін подання до 25 березня 2012р.).
Вимоги до робіт

1. Заплановане підприємство повинно відповідати критеріям малого бізнесу. Стартовий капітал не повинен перевищувати 500 тис. грн.
2. Бізнес-ідея повинна реалізовуватись в Тернополі і Тернопільській області.
3. В роботі (паспорті бізнес-ідеї), повинна міститься наступна інформація:
а)    назва підприємства (торговий знак, марка, логотип та ін.);
б)    наявність інновації;
в)    бюджет проекту;
г)    соціальна відповідальність бізнесу;
д)    складений бізнес-план, коротка техніко- економічна характеристика (опис товару чи послуги яке реалізує дане підприємство, аналіз ринку, оцінка ризиків, виробничий, фінансовий та маркетинговий план підприємства).
4. Обсяг роботи не більше 15 сторінок формату А4, (шрифт Times New Roman, 14 розмір, інтервал між рядками - 1,5). Презентація не більше 10 слайдів

Журі конкурсу: професорсько-викладацький склад ТІСІТу, фахівці провідних підприємств Тернополя.

Запрошуємо всіх бажаючих

Увійти