Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій була створена на базі Кафедри гуманітарних дисциплін та Кафедри інформатики та математичного моделювання у 2016 році.
Багатопрофільність кафедри полягає у тому, що, згідно з навчальним планом на ній читаються суспільствознавчі та фундаментальні дисципліни: національний світогляд, філософія, правові дисципліни, предмети філологічного профілю – англійська, польська мови, математика, статистика та інформатика.

Мета викладання дисциплін фундаментального і гуманітарного циклу – формування системи знань з суспільних дисциплін, розуміння сутності націотворчих,  соціально-економічних, духовних процесів і тенденцій, вільне володіння іноземними мовами, а також високий рівень математичної і комп’ютерної підготовки в професійній області.
Завдання – на основі отриманих фундаментальних і гуманітарних знань сформувати у студентів кваліфікаційні навички і на цій основі вироблення соціальної, фахової діяльності та поведінки.
Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, вносять свій доробок у здійснення соціально-освітньої, духовно-інтелектуальної, фундаментальної і гуманістичної підготовки спеціаліста, що сприятиме прогресу нашого суспільства і зайняття ним почесного власного місця у європейському освітньому просторі.
Високий фаховий рівень підготовки забезпечує науково-педагогічний потенціал кафедри. На кафедрі працює 9 викладачів: 1 професор, 3 доценти, 3 старших викладачі, 1 викладач.
Навчально-методична робота на кафедрі ведеться відповідно до навчального плану та згідно з вимогами до навчального процесу вузу. На лекційних заняттях викладачі використовують висновки та матеріали власної науково-дослідної роботи.
Семінарські заняття проводяться з врахуванням інноваційних технологій та новітніх методик у формі бесід, дискусій, круглих столів, презентацій.
Планується подальше запровадження мультимедійних програм на практичних заняттях.
У процесі вивчення іноземних мов використовуються мультимедійні тести з презентаціями.
До всіх програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси, які є у бібліотеці інституту для ознайомлення студентів.
Викладачі систематично підвищують свій освітній рівень. Проходять стажування, беруть участь у науково-практичних та навчально-методичних семінарах, конференціях тощо.
У планах діяльності колективу кафедри фундаментальної і гуманітарної підготовки є розробка курсів поглибленого вивчення іноземних мов, зокрема англійської та польської, що сприятиме міжнародним обмінам студентами та полегшить здобуття випускниками ТІСІТ дипломів магістра у вузах-партнерах Польщі. Крім того, значна увага приділятиметься, які покликані ознайомити студентів з історичною та культурною спадщиною нашої країни та культурними традиціями України, Польщі, Великобританії.

Адреса кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін:
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
вул. Танцорова 51, м. Тернопіль, 46008
тел. (0352) 52-83-10
www.tisit.edu.ua

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки

Кафедра фундаментальної та гуманітарної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій була створена на базі Кафедри гуманітарних дисциплін та Кафедри інформатики та математичного моделювання у 2016 році.
Багатопрофільність кафедри полягає у тому, що, згідно з навчальним планом на ній читаються суспільствознавчі та фундаментальні дисципліни: національний світогляд, філософія, правові дисципліни, предмети філологічного профілю – англійська, польська мови, математика, статистика та інформатика.

Мета викладання дисциплін фундаментального і гуманітарного циклу – формування системи знань з суспільних дисциплін, розуміння сутності націотворчих,  соціально-економічних, духовних процесів і тенденцій, вільне володіння іноземними мовами, а також високий рівень математичної і комп’ютерної підготовки в професійній області.
Завдання – на основі отриманих фундаментальних і гуманітарних знань сформувати у студентів кваліфікаційні навички і на цій основі вироблення соціальної, фахової діяльності та поведінки.
Всі дисципліни, які викладаються на кафедрі, вносять свій доробок у здійснення соціально-освітньої, духовно-інтелектуальної, фундаментальної і гуманістичної підготовки спеціаліста, що сприятиме прогресу нашого суспільства і зайняття ним почесного власного місця у європейському освітньому просторі.
Високий фаховий рівень підготовки забезпечує науково-педагогічний потенціал кафедри. На кафедрі працює 9 викладачів: 1 професор, 3 доценти, 3 старших викладачі, 1 викладач.
Навчально-методична робота на кафедрі ведеться відповідно до навчального плану та згідно з вимогами до навчального процесу вузу. На лекційних заняттях викладачі використовують висновки та матеріали власної науково-дослідної роботи.
Семінарські заняття проводяться з врахуванням інноваційних технологій та новітніх методик у формі бесід, дискусій, круглих столів, презентацій.
Планується подальше запровадження мультимедійних програм на практичних заняттях.
У процесі вивчення іноземних мов використовуються мультимедійні тести з презентаціями.
До всіх програм навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, розроблено навчально-методичні комплекси, які є у бібліотеці інституту для ознайомлення студентів.
Викладачі систематично підвищують свій освітній рівень. Проходять стажування, беруть участь у науково-практичних та навчально-методичних семінарах, конференціях тощо.
У планах діяльності колективу кафедри фундаментальної і гуманітарної підготовки є розробка курсів поглибленого вивчення іноземних мов, зокрема англійської та польської, що сприятиме міжнародним обмінам студентами та полегшить здобуття випускниками ТІСІТ дипломів магістра у вузах-партнерах Польщі. Крім того, значна увага приділятиметься, які покликані ознайомити студентів з історичною та культурною спадщиною нашої країни та культурними традиціями України, Польщі, Великобританії.

Адреса кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін:
Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій
вул. Танцорова 51, м. Тернопіль, 46008
тел. (0352) 52-83-10
www.tisit.edu.ua

Склад кафедри

Гриб Оксана ІванівнаГриб Оксана Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри, завідувач кафедри.

Закінчила Тернопільський державний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, спеціальність: історія, викладач історії.
Кандидатську дисертацію захистила в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького за спеціальністю історія України на тему: «Громадсько-просвітницька діяльність та історична спадщина Олександра Барвінського». Коло наукових інтересів: соціо-культурне виховання молоді, трансформація ціннісних уявлень молоді, роль молоді в державотворчих процесах в Україні.


Бакушевич Ярослав МихайловичБакушевич Ярослав Михайлович  – кандидат технічних наук, професор кафедри, академік Академії економічних наук України, дійсний член Української Академії економічної кібернетики, член Міжнародного інституту електротехніки та електроніки, автор більше 80-ти наукових та навчально-методичних праць, в тому числі підручників з грифом МОНУ, монографій на українській, польській та англійській мовах, патентів та авторських свідоцтв.

 


Бакушевич Андрій ЯрославовичБакушевич Андрій Ярославович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри, доктор філософії. Магістр богослов’я.
Кандидатську дисертацію на тему: «Модальне керування та оптимізація в задачах супроводу антенними системами» захистив в Інституті математики НАН України у 2005 році. Коло наукових інтересів: використання математичних методів і моделей в соціально - економічній сфері,  дослідження питань співвідношення богослов’я і природничих наук.

 


Кицкай Любов ІванівнаКицкай Любов Іванівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри.  Кандидатську дисертацію на тему: «Формування багатошарового покриття на ніобії і танталі для захисту їх від окислення» захистила у 1999 році в Національному технічному університеті «Київський політехнічний університет». Коло наукових інтересів: енергетичний аудит, енергозбереження, енергоефективність,  охорона праці в галузі, інноваційна діяльність вищих навчальних закладів.


 

Столярчук Ростислав Всеволодивич

Столярчук Ростислав Всеволодович – старший викладач кафедри. Коло наукових інтересів: моделі та методи математичного моделювання, статистичні методи обробки інформації, статистичне моделювання та прогнозування.

 


Мартинюк Володимир ДаниловичМартинюк Володимир Данилович – доцент кафедри. Коло наукових інтересів: адміністративне право, адміністративно-процесуальне законодавство в Україні, митне право, особливості адвокатської діяльності в Україні. 

 


Мастиляк Віта ІванівнаМастиляк Віта Іванівна – старший викладач кафедри. Коло наукових інтересів: польське літературознавство, використання художньої літератури при вивченні польської мови, використання наочних матеріалів та інноваційних технологій при вивченні польської мови. Автор підручника з польської мови.


  

 

Поцілуйко Оксана СтепанівнаПоцілуйко Оксана Степанівна - старший викладач кафедри. Коло наукових інтересів: українсько-польська діалектологія, міжмовні контакти, методика викладання польської мови професійного спрямування. Докторант Варшавського університету.

  


Лобунь Наталія ВолодимирівнаЛюбунь Наталія Володимирівна – викладач кафедри. Коло наукових інтересів: євроінтеграційні процеси в освіті та науці, мультикультурна грамотність студентів економічних спеціальностей, впровадження сучасних методів вивчення англійської мови.

 

Презентація кафедри

 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти