Вчена рада

Вчена рада

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ГОЛОВА


Бакушевич Ярослав Михайлович,
к.т.н., професор, академік Академії економічних наук України, ректор.

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ


Бакушевич Іванна Всеволодівна
к.е.н., професор, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародної співпраці, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Сидорук Борис Орестович
вчений секретар, к.е.н., с.н.с. завідувач кафедри економіки підприємства, начальник науково-дослідного сектору;

Боровецький Ришард
д.е.н., почесний професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент, проректор з інформаційних технологій і дистанційного навчання, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Гриб Оксана Іванівна
к.іст.н., завідувач кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін, вчений секретар науково-методичної ради;

Гурик Ольга Богданівна
головний бухгалтер;

Зварич Данута Іванівна
к. психол.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін, зав. кафедри соціального управління;

Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Мартинюк Володимир Данилович
проректор з організаційно-виховної роботи, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін;

Сава Андрій Петрович
к.е.н., с.н.с., доцент кафедри економіки підприємства, зав. філіалом кафедри економіки підприємства;

Палка Ігор Михайлович
к.е.н., доцент, декан факультету соціально-економічного управління;

Шромнік Анджей
д.е.н., почесний професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Молдавчук Віталіна
голова студентської ради ТІСІТ.

Положення про Вчену Раду

План роботи Вченої Ради

ПЛАН  ВЧЕНОЇ РАДИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

на 2017-2018 навчальний рік

29 серпня 2017 року (№ 1)

1.    Оприлюднення Наказу про початок нового навчального року Доповідач: Ректор інституту.

2.Затвердження змін у складі Вченої ради ТІСІТу на 2017/2018 навчальний рік.

Доповідач: Ректор інституту.

3.      Затвердження плану роботи Вченої ради ТІСІТу на 2017/2018 навчальний рік.

Доповідач: Вчений секретар Вченої Ради ТІСІТу.

4.     Заслуховування звіту Приймальної комісії про результати зарахування студентів та вступні випробування.

Доповідач: Відповідальний секретар Приймальної комісії.

5.     Затвердження навчального графіку на 2017/2018 навчальний рік. Доповідач: Начальник навчально-методичної частини.

6.     Затвердження структури та складу кафедр ТІСІТу.

Доповідач: Ректор інституту.

7.     Затвердження навчальних планів, робочих планів, навчальних графіків та робочих програм із дисциплін, які читаються у 2017/2018 навчальному році у відповідності до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу та впровадження новітніх інноваційних технологій.

Доповідач: Проректор з навчально-методичної роботи.

8.     Різне.

26 вересня 2017 року (№ 2)

1.    Затвердження плану випуску навчально-методичних і наукових електронних та друкованих видань по кафедрах інституту на 2017/2018 навчальний рік.

Доповідач: Директор видавництва ТІСІТу.

2.     Про надання знижок в оплаті за навчання в ТІСІТі.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

3.     Про організацію виховної роботи на кафедрах та наукової роботи студентів.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

4.     Затвердження плану-графіку профорієнтаційної роботи.

Доповідач: Проректор з навчально-методичної роботи.

 

5.    Різне.

31 жовтня 2017 року (№ 3)

1.    Початок роботи профільних курсів у ТІСІТі та затвердження робочих програм.

Доповідач: Проректор з навчально-методичної роботи.

2.    Затвердження Правил прийому до Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій на 2018/2019 навчальний рік. Доповідач: Заступник голови Приймальної комісії.

3.    Про організацію практичної підготовки студентів IV і V курсів. Доповідач: Декан ФСЕУ, завідувачі профільних кафедр

4.    Різне.

21 листопада 2017 року (№ 4)

1.    Заслуховування звіту про організацію модульного контролю та результати його проведення.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

2.    Про організацію дистанційного навчання та інформаційне забезпечення

навчального процесу.

Доповідач:     Проректор з інформаційних технологій та

дистанційного навчання.

3.    Про організацію виховної роботи в І семестрі 2017/2018 навчального

року.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

4.    Різне.

 

12 грудня 2017 року (№ 5)

1.    Про оцінку науково-педагогічної діяльності кафедр ТІСІТу.
Доповідач: Ректор інституту.

2.    Затвердження положення про організацію роботи
екзаменаційних комісій. Затвердження голів
екзаменаційних комісій.

Доповідач: Проректор з навчально-методичної роботи.

3.    Різне.

 

державних

державних

 

27 лютого 2018 року (№ 6)

1.    Підсумки наукової роботи інституту за 2017 рік і звіт про організацію наукової діяльності викладачів та студентів ТІСІТу.

Доповідач: Керівник науково-дослідної частини інституту.

2.    Заслуховування звіту про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії (денна і заочна форми навчання).

Доповідач: Декан ФСЕУ.

3.    Про організацію навчально-виховного процесу, наукову роботу, кадрове, методичне та матеріальне забезпечення підготовки спеціалістів на кафедрах фундаментальної підготовки згідно з вимогами Болонського процесу.

 

Доповідач: Зав. кафедр, що забезпечують фундаментальну підготовку.

4.     Про надання знижок в оплаті за навчання в ТІСІТі на II семестр. Доповідач: Декан ФСЕУ.

5.      Про організацію вступних випробувань для абітурієнтів.

Доповідач: Заступник голови Приймальної комісії.

6.      Різне.

27 березня 2018 року (№ 7)

1.     Про організацію роботи наукової бібліотеки.

Доповідач: Директор бібліотеки.

2.      Різне.

24 квітня 2018 року (№ 8)

1.     Прийняття Положення про відшкодування витрат за навчання на 2018/2019 навчальний рік.

Доповідач: Ректор ТІСІТу.

2.      Різне.

29 травня 2018 року (№ 9)

1.     Звіт профілюючих кафедр про організацію літньої практики студентів. Доповідачі: Завідувачі профілюючих кафедр.

2.      Про ефективність вивчення іноземних мов (польська, англійська)

студентами факультету соціально-економічного управління. Доповідач:   Зав. кафедри гуманітарної та фундаментальної

підготовки.

3.     Про готовність структурних підрозділів ТІСІТу до літньої заліково- екзаменаційної сесії та особливості її організації.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

4.      Різне.

 

26 червня 2018 року (№ 10)

1.     Підведення підсумків літньої заліково-екзаменаційної сесії.

Доповідач: Декан ФСЕУ.

2.     Обговорення організації вступних випробувань для абітурієнтів. Доповідач: Заступник голови Приймальної комісії.

3.     Заслуховування звіту Приймальної комісії про готовність до вступних випробувань.

Доповідач: Відповідальний секретар Приймальної комісії.

4.      Про підсумки роботи кафедр інституту та виконання індивідуальних

планів

Доповідачі: Зав. кафедри гуманітарної та фундаментальної підготовки;

Зав. кафедри соціального управління;

Зав. кафедри економіки та підприємництва;

Зав. кафедри міжнародної економіки та маркетингу.

5.      Різне.

 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти