Вчена рада

Вчена рада

ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ІНСТИТУТУ СОЦІАЛЬНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ


ГОЛОВА


Бакушевич Ярослав Михайлович,
к.т.н., професор, академік Академії економічних наук України, ректор.

ЧЛЕНИ ВЧЕНОЇ РАДИ


Бакушевич Іванна Всеволодівна
к.е.н., професор, в.о. проректора з наукової роботи та міжнародної співпраці, завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Сидорук Борис Орестович
вчений секретар, к.е.н., с.н.с. завідувач кафедри економіки підприємства, начальник науково-дослідного сектору;

Боровецький Ришард
д.е.н., почесний професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент, проректор з інформаційних технологій і дистанційного навчання, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Гриб Оксана Іванівна
к.іст.н., завідувач кафедри фундаментальних та гуманітарних дисциплін, вчений секретар науково-методичної ради;

Гурик Ольга Богданівна
головний бухгалтер;

Зварич Данута Іванівна
к. психол.н., професор кафедри гуманітарних дисциплін, зав. кафедри соціального управління;

Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Мартинюк Володимир Данилович
проректор з організаційно-виховної роботи, старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін;

Сава Андрій Петрович
к.е.н., с.н.с., доцент кафедри економіки підприємства, зав. філіалом кафедри економіки підприємства;

Палка Ігор Михайлович
к.е.н., доцент, декан факультету соціально-економічного управління;

Шромнік Анджей
д.е.н., почесний професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу;

Молдавчук Віталіна
голова студентської ради ТІСІТ.

Положення про Вчену Раду

План роботи Вченої Ради

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти