Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ТА КАР’ЄРНОГО РОСТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Складові професійного успіху та кар’єрного росту студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг»

  

 


2362original

Інтерактивні методики навчання

Викладачі кафедри разом із провідними науковцями України та Польщі проводять відкиті лекції, дискусії, обговорення актуальних питань розвитку міжнародної економіки, зокрема, оn-line лекції.

В навчальному процесі основна увага приділяється отриманню найновіших теоретичних знань, вміння висловлювати власну думку щодо їх актуальності, але й навиків практичної роботи, прийняття рішень в умовах невизначеності, командної роботи. Цьому сприяє використання кейс-методики навчання та рецензування наукових праць.  

2370original

Комплексна програма практики, міжнародні стажування

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інституціями. Зокрема, підписані угоди і створено філіали кафедр на базі Краківської академії, Інституту регіональних досліджень у Львові. На філіалі кафедри в Польщі, де проводяться літні школи, семінари.
В рамках підписаних угод між ТІСІТ та провідними європейськими університетами на кафедрі організовано участь викладачів та аспірантів у таких міжнародних програмах: 

 • Програма стажування з організації дистанційної освіти для викладачів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща) «E-learning»;
 • Проект міжнародної освітньої інтеграції та Болонського процесу в Університетах України та Польщаі - за трьохсторонньою угодою між ТІСІТ, Вищою школою менеджменту та Університетом м. Жешув (Польща);
 • Програма стажування з проблем розвитку міжнародних ринків для викладачів та студентів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща);
 • Міжнародна літня школа (м.Варшава, Польща) "Проблеми Євроінтеграції для Східноєвропейських країн";
 • Міжнародна літня школа з міжнародного бізнесу (м. Нови Сондж, Польща);
 • Програма стажування та підвищення кваліфікації з міжнародного маркетингу в Нідерландському Інституті Маркетингу (Нідерланди).

Так, в 2011 році відбулось стажування викладачів кафедри в Університеті Економічному в Кракові (Польща) В рамках стажування було проведено ряд тренінг-семінарів щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами. В червні 2011 року спільно з польськими партнерами на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав (Польща) був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці». Учасники обміну (20 студентів та 6 викладачів) мали також можливість ознайомитись з практичними особливостями ведення бізнесу в Польщі на практиці та оглянути сучасні особливості виробництва польських фірм.
З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів, муніципалітетів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу. 
За останні роки налагоджено участь студентів та викладачів ТІСІТ в мовних літніх школах в Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.) для ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.
Студенти проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах міста та області, що дозволяє отримати компетенції у викладацькій сфері.  

2369original

Розвиток комунікативних та ділових навиків

Отримання комунікативних навиків студентами реалізується шляхом:

 1. Вивчення двох іноземних мов, ділової англійської мови та ділової польської мови, іноземної мови професійного спрямування, країнознавства англомовних країн та польського країнознавства. Це дає право на отримання кваліфікації «Бакалавр з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови»
 2. Вивчення предметів психолого-педагогічного циклу (психологія і педагогіка, методика викладання економіки, економічний аналіз, психологія діяльності та навчальний менеджмент, комунікативні процеси та презентації, основи загальної психології), що дає право на отримання додаткової кваліфікації «Викладач економіки».
 3. Участі у дослідницьких проектах та розробка власних проектів на основі проведення маркетингових та соціологічних дослідженьпо вдосконаленню роботи існуючих підприємств, розробка бізнес-планів для започаткування власного бізнесу, у міських та обласних конкурсах бізнес-планів, що допомагає започаткувати власну справу.
 4. Для студентів-підприємців працює Бізнес-інкубатор Тернопільщини, який здійснює супровід та підтримку бізнесу впродовж 3-х років. 

2371original

Участь у науково-дослідній роботі

Наукова робота викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладачі кафедри активно працюють над науковою тематикою в рамках наукових шкіл під керівництвом проф.. Мікули Н.А., проф.. Шромніка А., проф.. Макієли З. Зокрема, проводиться дослідження на тему «Формування інтеграційних стратегій інноваційного розвитку регіонів в умовах європейського співробітництва».

На базі Інституту регіональних досліджень НАН України в 2007-2008 році створено філіал кафедри, що дає можливість розвивати наукові інтереси викладачів кафедри.  

Викладачами кафедри щорічно організовуються форуми, наукові конференції, видаються монографії і підручники; також викладачі приймають участь у конференціях, симпозіумах ВНЗ України та Польщі. 

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ТА КАР’ЄРНОГО РОСТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Складові професійного успіху та кар’єрного росту студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг»

  

 


2362original

Інтерактивні методики навчання

Викладачі кафедри разом із провідними науковцями України та Польщі проводять відкиті лекції, дискусії, обговорення актуальних питань розвитку міжнародної економіки, зокрема, оn-line лекції.

В навчальному процесі основна увага приділяється отриманню найновіших теоретичних знань, вміння висловлювати власну думку щодо їх актуальності, але й навиків практичної роботи, прийняття рішень в умовах невизначеності, командної роботи. Цьому сприяє використання кейс-методики навчання та рецензування наукових праць.  

2370original

Комплексна програма практики, міжнародні стажування

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інституціями. Зокрема, підписані угоди і створено філіали кафедр на базі Краківської академії, Інституту регіональних досліджень у Львові. На філіалі кафедри в Польщі, де проводяться літні школи, семінари.
В рамках підписаних угод між ТІСІТ та провідними європейськими університетами на кафедрі організовано участь викладачів та аспірантів у таких міжнародних програмах: 

 • Програма стажування з організації дистанційної освіти для викладачів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща) «E-learning»;
 • Проект міжнародної освітньої інтеграції та Болонського процесу в Університетах України та Польщаі - за трьохсторонньою угодою між ТІСІТ, Вищою школою менеджменту та Університетом м. Жешув (Польща);
 • Програма стажування з проблем розвитку міжнародних ринків для викладачів та студентів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща);
 • Міжнародна літня школа (м.Варшава, Польща) "Проблеми Євроінтеграції для Східноєвропейських країн";
 • Міжнародна літня школа з міжнародного бізнесу (м. Нови Сондж, Польща);
 • Програма стажування та підвищення кваліфікації з міжнародного маркетингу в Нідерландському Інституті Маркетингу (Нідерланди).

Так, в 2011 році відбулось стажування викладачів кафедри в Університеті Економічному в Кракові (Польща) В рамках стажування було проведено ряд тренінг-семінарів щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами. В червні 2011 року спільно з польськими партнерами на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав (Польща) був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці». Учасники обміну (20 студентів та 6 викладачів) мали також можливість ознайомитись з практичними особливостями ведення бізнесу в Польщі на практиці та оглянути сучасні особливості виробництва польських фірм.
З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів, муніципалітетів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу. 
За останні роки налагоджено участь студентів та викладачів ТІСІТ в мовних літніх школах в Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.) для ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.
Студенти проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах міста та області, що дозволяє отримати компетенції у викладацькій сфері.  

2369original

Розвиток комунікативних та ділових навиків

Отримання комунікативних навиків студентами реалізується шляхом:

 1. Вивчення двох іноземних мов, ділової англійської мови та ділової польської мови, іноземної мови професійного спрямування, країнознавства англомовних країн та польського країнознавства. Це дає право на отримання кваліфікації «Бакалавр з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови»
 2. Вивчення предметів психолого-педагогічного циклу (психологія і педагогіка, методика викладання економіки, економічний аналіз, психологія діяльності та навчальний менеджмент, комунікативні процеси та презентації, основи загальної психології), що дає право на отримання додаткової кваліфікації «Викладач економіки».
 3. Участі у дослідницьких проектах та розробка власних проектів на основі проведення маркетингових та соціологічних дослідженьпо вдосконаленню роботи існуючих підприємств, розробка бізнес-планів для започаткування власного бізнесу, у міських та обласних конкурсах бізнес-планів, що допомагає започаткувати власну справу.
 4. Для студентів-підприємців працює Бізнес-інкубатор Тернопільщини, який здійснює супровід та підтримку бізнесу впродовж 3-х років. 

2371original

Участь у науково-дослідній роботі

Наукова робота викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладачі кафедри активно працюють над науковою тематикою в рамках наукових шкіл під керівництвом проф.. Мікули Н.А., проф.. Шромніка А., проф.. Макієли З. Зокрема, проводиться дослідження на тему «Формування інтеграційних стратегій інноваційного розвитку регіонів в умовах європейського співробітництва».

На базі Інституту регіональних досліджень НАН України в 2007-2008 році створено філіал кафедри, що дає можливість розвивати наукові інтереси викладачів кафедри.  

Викладачами кафедри щорічно організовуються форуми, наукові конференції, видаються монографії і підручники; також викладачі приймають участь у конференціях, симпозіумах ВНЗ України та Польщі. 

Склад кафедри

Бакушевич Іванна Всеволодівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ

Бакушевич Іванна Всеволодівна
Кандидат економічних наук, професор, Фулбрайт-професор, академік Академії економічних наук України, проректор з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків ТІСІТ, науковий співробітник Інституту регіональних досліджень, автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 5 навчальних посібників, понад 30 статей у фахових журналах та закордонних виданнях.

Міжнародна науково-педагогічна активність
Експерт багатьох міжнародних проектів (зокрема «LAMA: Дослідження Конкуренційності міжнародних ринків праці в умовах Євроінтеграції») - 2005 р.
Учасник міжнародного науково-дослідницького проекту Innolab Tempus (програми Erazmus +) - 2012 – 2015 рр.
Присвоєно вчене звання «Професор по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу» - 2015р.
Керівник науково-дослідною темою ТІСІТ: «Інноваційно-інформаційне забезпечення сталого розвитку в умовах євроінтеграції»
Підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
Член Міжнародної Академії Менеджменту, 
член редколегії фахового журналу «Маркетинг в Україні».

Наукові інтереси
Кластерні стратегії розвитку міжрегіонального та міжнародного  співробітництва, міжнародні інтеграційні структури як інструменти  управління інноваційним розвитком  економіки в умовах євроінтеграції.


Шромнік Анджей

Шромнік Анджей

д.е.н.(др.габ.), професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу,
Почесний доктор, Visiting – професор ТІСІТ,
професор Краківського економічного університету
 
Науково-педагогічна активність

Доктор Honoris Cousa ТІСІТ, керівник відділу польського економічного товариства, член Комісії економічних наук Польської академії наук, член Програмного комітету щорічного польсько-українського форуму «Разом в Європі», член Програмно-наукових рад наукових, „Nowe Życie Gospodarcze” i „Handel Wewnętrzny” (Польща).

 
Наукові інтереси
Міжнародний та євро- маркетинг, маркетингові стратегії розвитку територій.

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович

к.е.н., доцент
Проректор з інформаційних технологій та дистанційного навчання
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
2012 – 2015 рр. - участь у міжнародному проекті Innolab Tempus програми Erazmus +
2011-2014- Участь в проекті «Проведення міжнародних маркетингових досліджень на транскордонних ринках» (Польща-Білорусь-Україна).
Участь в міжнародних конференціях, форумах, публікації в закордонних виданнях.
Участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу».

Наукові інтереси
Розвиток е-комерції та мережевих віртуальних підприємств в умовах глобалізації.


Палка Ігор МихайловичПалка Ігор Михайлович
к.е.н., доцент
Декан факультету соціально - економічного управління
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу»
2013р. – стажування: Тернопільський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові інтереси
Дослідження процесів міжнародного інвестування, товарна та цінова політика.


Старицький Тарас Михайлович

Старицький Тарас Михайлович
к.е.н., доцент

Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу»
2013р - стажування Тернопільський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу,
2012р. - стажування Банк «Форум»
поєднує науково-педагогічну роботу та практичну фахову діяльність.

Наукові інтереси
Маркетингові технології на товарних, валютних і фондових ринках. Інноваційний маркетинг.


Мартиняк Ірина Олександрівна

Мартиняк Ірина Олександрівна

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
2012 – 2013 рр. - участь у міжнародному проекті Innolab Tempus програми Erazmus +
2012р.- Захист кандидатської дисертації , НАН України Інститут регіональних досліджень
Участь в міжнародних конференціях, форумах, публікації в закордонних виданнях
2014р. – участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента
2016р. – друга вища освіта за спеціальністю міжнародна економіка.

Наукові інтереси
Розвиток міжнародної торгівлі та транскордонне співробітництво, формування інфраструктури регіональних та транскордонних кластерів.


Бакушевич Дарія ЯрославівнаГощинська Дарія Ярославівна

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Міжнародна науково-педагогічна активність
Стажування в Вищій школі бізнесу ( м. Жешув, Польща)
2016р. - Захист кандидатської дисертації, Державний університет телекомунікацій.

Наукові інтереси
Інформаційні та комунікаційні технології в маркетинговому менеджменті підприємств.

Зарічна Надія Зіновіївна

Зарічна Надія Зіновіївна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
Стажування в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща)

2014р. - Захист кандидатської дисертації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси
Міжнародні мережеві фінансові структури,  дослідження фінансових ринків в умовах євроінтеграції.


Рунців-Королюк Оксана Іванівна

Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2016р. – післядипломна освіта з маркетингу
2013р. - стажування Тернопільський національний економічний університет, кафедра управління і регіональної економіки,

Наукові інтереси
Розвиток маркетингу туристичних послуг на міжнародних і національних ринках. Менеджмент міжнародного туризму.

Основні публікації за останні 5 років

БАКУШЕВИЧ ІВАННА ВСЕВОЛОДІВНА 
к.е.н., професор
Завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу,

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії:
1. Міжрегіональні кластерні ініціативи / Кластери в економіці України. Монографія. Наук. ред. М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, 2014. - 1085 с. - С.523- 542

Публікації у закордонних виданнях
1. Cluster infrastructure networking model for the knowledge economy development in Ukraine / Spoleczenstwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy
Red. zeszytu Michal Gabriel Wozniak, zeszyt nr 35, Rzeszow 2013 P.41-51
2. Restructuring as the imperative of developmental changes in economy / D.Goshchynska, I. Bakushevych, O. Kovalyuk // Restructuring of the business-university networking model based on the new law of higher education in Ukraine. Edited by R.Borowiecki, B.Siuta-Tokarska, Cracow University of Economics. – 2015. - Chapter 16, P.191-198.
3.Laboratorium innowacji, jako platforma wirtualna do rozwoju partnerstwa edukacji, nauki i biznesu: doswiadczenie realizacji projektu TEMPUS INNOLAB// „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Bialymstoku. - 2014. - www.ebook.wse.pl
4. The Networking competencies development for cross-border cooperation / Managing of the Education Process in a Higher School .. Jaroslaw: wydawnitctwo PRINTPAP. - 2012. - PP. 33-51.
5. Potencjal przedsiebiorczosci w regionie Lwowskim./ Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow: podkarpackiego, lwowskiego i grodzienskiego Redakcja naukowa K. Kaszuba, Tchon Li Ku, A. Goszczynski. — Rzeszow: Malopolski Instytut Gospodarczy 2012 Р.61—89.

Підручники і навчальні посібники
1. Інноваційне підприємництво: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Бажал Ю., Бакушевич І.В., Венесаар У. та ін. - К.: Універ. вид-во ПУЛЬСАРИ. – 2015.- 296 с
2. Соціальна економіка Навчальний посібник. Бакушевич І.В., Шевчук Л.Т., Папп В.В.– Теорнопіль-Ужгород: Видавництво «ФОП Бреза А.Е.», 2015. 436 с.
3 Бакушевич І.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник / І.В. Бакушевич, І.О. Мартиняк – Тернопіль: ТІСІТ, вид. 2-ге перероб. і доп. 2015. – 248с..


ШРОМНІК АНДЖЕЙ
др. габ., професор
Професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу,
Почесний доктор, Visiting – професор ТІСІТ,
професор Краківського економічного університету

Основні публікації за останні 5 років:
Статті в закордонних виданнях
1. Ethnocentric attitudes and buying decisions of Poles and Hungarians - the essence and measurement with the use of CETSCALE analysis, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 10/59/20, ISSN: 2081-3430, Wydawnictwo SGGW, 2013.
2. Etnocentryzm konsumencki w swietle badan CETSCALE - studium porownawcze Polska-Slowacja, HANDEL WEWNETRZNY, ISSN: 0438-5403, Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013.
3. Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 2), MARKETING I RYNEK, ISSN:1231-7853, nr 5 (20), 2013.
Managing Disruption and Destabilization, International Management Foundation, Cracow University of Economics, 2014.
4. Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy ksztaltowania. Czesc I., MARKETING I RYNEK nr 4 (PWE Warszawa), 2014.
5. The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians and Romanians with the use of the CETSCALE mathod, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Problemy Zarzadzania, Finansow i Marketingu, nr 824/35, Uniwersytet Szczecinski, 2014.
6. Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych, Cz. 1, Marketing i Rynek, nr 8 (2015), s. 5-14, ISSN 1231-7853, 2015.
7. Consumer Ethnocentrism vs Consumer Xenocentrism - An Attempt to Identify the Anatomy of the Phenomenon, W: Management Science during Destabilization: Global Perspective, vol. 6, sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina Lyszczarz, Agnieszka Zak, Cracow, Tbilisi: Cracow University of Economics, s. 39-58, ISBN 978-83-937642-4-2; 978-9941-0-7786-9, 2015.
8. Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych, Cz. 2, Marketing i Rynek, nr 9 (2015), s. 4-10, ISSN 1231-7853, 2015.
9. Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzedzia., red. nauk. A. Szromnik, edu-Libri, Krakow, 2015.


ГОЩИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.е.н., доцент
Проректор з навчально - методичної роботи та міжнародних зв’язків
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії, в т.ч. закордонні:
1.Potencjal przedsiebiorczosci w regionie lwowskim / Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow: podkarpackiego, lwowskiego i grodzienskiego / redakcja K. Kaszuba, Tchon Li Ku, A. Goszczynski. – Rzeszow: Malopolski Instytut Gospodarczy, 2012. – Р.61-89.
2. Virtual university as a model of educational cooperation for bordering regions/ Managing of the education process in a higher school / redakcja S. Popek, J. Swida. – Jaroslaw: Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza, 2012. – Р.93-114.
3. Laboratorium innowacji, jako platforma wirtualna do rozwoju partnerstwa edukacji, nauki i biznesu: doswiadczenie realizacji projektu TEMPUS INNOLAB/ W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzedzia, dobre praktyki. Tom 2. Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce / redakcja naukowa Bogumila M. Powichrowska. – Bialystok: Wydawnictwo WSE, 2014. – Р.196-206.

Підручники і навчальні посібники
1.Гощинський А.В. Прикладна інформатика / А.В.Гощинський. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 124с.
Статті у фахових виданнях:
1. Управління інформаційними потоками у забезпеченні транскордонного ділового співробітництва єврорегіонів України// Інноваційна економіка. – 2015. - №2. – С. 255-261
2. Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні/ Бакушевич І.В., Гощинський А.В., Слава С.С. // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Випуск № 45, т.І. Ужгород, 2015 – С. 90-93.


СТАРИЦЬКИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
к.е.н., доцент
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,

Основні публікації за останні 5 років:
Підручники і навчальні посібники
Старицький Т.М. Маркетинг: навчальний посібник / Старицький Т.М. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 120с.

Статті у фахових виданнях:
1.Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств / Старицька О.П. //Інноваційна економіка. – 2014. - №4. – С. 244-250
2.Використання соціального медіа маркетингу як ефективного засобу просування продукції Інноваційна економіка. – 2015. - №4. – С. 221-226
3.Оцінка ефективності використання маркетингових моделей закупівель на промисловому ринку// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Режим доступу до журналу: http.//www.economy.nauka.com.ua
4.Використання сучасного інструментарію та технологій В2В маркетингу// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - 7. – Режим доступу до журналу: http.//www.global-national.in.ua
5.Вдосконалення обліку експортно-імпортних операцій на основі зарубіжного досвіду//подано до друку.


ПАЛКА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
к.е.н., доцент
Декан факультету Соціально-економічного управління
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Підручники і навчальні посібники
1.Палка І.М. Управління витратами: навчальний посібник / Палка І.М. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 140с.
Статті у фахових виданнях:
1. Роль державного регулювання інвестиційної активності в системі управління економікою// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – №3. 2012. – с.305-308
2. Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та закордонний досвід// Економічний простір: Збірник наукових праць. - №67. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – с.264-269
3. Роль іноземних інвестицій у розвитку держави// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.– Хмельницький. – 2013. – Вип. 3. – с. 210-214
4. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві// Ефективна економіка. – 2015. - № 11. – Режим доступу до журналу: http.//www.economy.nauka.com.ua
5. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україн// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – №4. 2015. – с.45-48
Статті в інших виданнях:
1. Оцінка деяких підходів до визначення сутності фінансів// Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26-27 квітня 2012 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2012. – с. 126-127
2. Вплив інновацій на розвиток економіки в умовах глобалізацій них викликів// Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-14 жовт. 2012 р., Краків-Жешів-Львів-Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – с. 81-83
3. Вплив транснаціональних корпорацій на стан економіки України// Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: єдиний інноваційний простір: матеріали міжнар. мережевої наук.-практ. конф. 19-21 березня 2014 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2014. – с.64-66.


Мартиняк Ірина Олександрівна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії:
1. The Networking competencies development for cross-border cooperation /Managing of the Education Process in a Higher School. Jaroslaw: wydawnitctwo PRINTPAP, 2012. PP. 33-51.
Навчальні посібники.
1.Мартиняк І.О. Міжнародна економічна діяльність України: розвиток українських стартапів у міжнародному бізнес-середовищі. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТІСІТ, 2016. – 125с. Електронна публікація www.dl.tisit.edu.ua
2. Бакушевич І.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник / І.В. Бакушевич, І.О. Мартиняк – Тернопіль: ТІСІТ, вид. 2-ге перероб. і доп. 2015. – 248с..
Статті у фахових виданнях:
1. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон’юнктури транскордонних ринків//Маркетинг в Україні. – 2013. - № 3 (78) . – С.18-27
Статті у закордонних виданнях:
1. Cluster infrastructure networking model for the knowledge economy development in UkraineSpoleczenstwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy, red. zeszytu Michal Gabriel Wozniak, zeszyt nr 35, Rzeszow 2013. - P.41-51
Статті у інших виданнях:
1.Європейський досвід інфраструктурної підтримки кластерних ініціативЄвроінтеграційні процеси в суспільстві: трансформація та розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – C.194-197.


Гощинська Дарія Ярославівна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії та навчальні посібники:
1. Restructuring as the imperative of developmental changes in economy / D.Goshchynska, I. Bakushevych, O. Kovalyuk // Restructuring of the business-university networking model based on the new law of higher education in Ukraine. Edited by R.Borowiecki, B.Siuta-Tokarska, Cracow University of Economics. – 2015. - Chapter 16, P.191-198.
2. Використання методів стратегічного аналізу в системі прийняття управлінських рішень /Навчально-методичний посібник. За ред. І.В. Бакушевич, Д.Я. Гощинська. - Видання 3-тє доповнене. - Тернопіль: ТІСІТ: 2015. - Електронна публікація
www.dl.tisit.edu.ua

Статті у фахових виданнях:
1. Принципи та моделі партнерства в умовах розвитку кластерної взаємодії ІТ-підприємств // Ефективна економіка, 2016. - №1. – 2016. - Електронна публікація www.economy.nayka.com.ua
2. Формування комунікаційної стратегії в умовах кластерної взаємодії підприємств // Сталий розвиток економіки, 2016. – №1 [30]. – 2016. - С. 110-115.
3. Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно-комунікаційних технологій // Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2015. – №4 (14). – 2015. - С. 85-91.


ЗАРІЧНА НАДІЯ ЗІНОВІЇВНА
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:

Статті у фахових виданнях:
1. Міжнародний досвід створення та розвитку фінансових кластерів//Соціально-економічні проблеми і держава : електронне наук. фахове вид. –2012. – Вип. 1 (6).
2. Обґрунтування економічної ефективності створення фінансового кластера у Західному регіоні України //Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – 2012. – Вип. 9’2012 [35].
3. Особливості створення та функціонування фінансових кластерів в Україні/ Зарічна Н.З., Бакушевич І.В. //Економічний простір: зб. наук. пр. – 2013. -
№ 71.
4. Сущность и экономические факторы формирования финансовых кластеров //Моделирование в управлении организационно-экономическими системами: сбор.науч.тр. – Пермь:Пермский филиал ИЭ УрО РАН


Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Статті у фахових виданнях:
1. Туристично-рекреаційне використання екомережі Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – сер. геогр. [спеціальний випуск] – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (випуск 32)
2. Доцільність формування кластеру медично-оздоровчого туризму на території Тернопільського Придністер’я// Історія української географії. – Вип. 25. - Тернопіль: Підручн. і посібн.
3. Туристичне районування Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія– Тернопіль: СМП «Тайп». - № 3 (випуск 33)
4. Соціальний ефект від діяльності медичних закладів у регіоні (на матеріалах Тернопільської області)// Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОНЕУ. - №4 (47)
5. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля)// Регіональна економіка. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. - № 3 (65)

 

 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти