Проекти та гранти

Проекти та гранти

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ


 
 
 

Польська програма іноземної допомоги
Надається через МЗС Польщі. Фінансування проектів, походить від польського державного бюджету. 


Каталог грантів та конкурсів  на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


1. Агентство США по міжнародному розвитку 
Незалежне агентство керівництва США. Підтримка наступних напрямків діяльності - демократія, населення і здоров'я, охорона навколишнього середовища, розвиток зв'язків, малий бізнес. Розподіляє, зазвичай, кошти через інші організації.

Навчання освітян, управлінців, працівників освіти, урядовців.
 
Допомога асоціаціям юристів, подальше навчання юристів, підвищення ефективності роботи та можливостей приватних нотаріусів.
Навчання майбутніх лідерів, побудова демократичної інфраструктури, підтримка розвитку ринкової економіки.
 
Фінансує дослідження і освіту в області охорони навколишнього середовища.
 
Мистецтво, економіка, фінанси, менеджмент, освіта, тренінги, вивчення англійської мови, право, здоров'я, наука і технології, соціальний розвиток. 

7. Економічна освіта та дослідницький консорціум
Економічні дослідження для студентів.

8. Європейський науковий фонд
Фонд організовує наукові конференції, здійснює підтримку вчених, надає вченим можливість спілкування по сітках в наступних областях: фізичні та інженерні науки, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки. Надається підтримка вченим з колишнього СРСР.

9. Європейський фонд з розвитку освіти
Кооперація та координація допомоги ЄС у реформі професійного навчання у країнах Центральної та Східної Європи.

10. Ініціатива з соціальної дії та відродження Євразії
Малі гранти для екологічних та інших НУО на території колишнього СРСР в таких галузях, як збирання та поширення інформації, екологічна освіта, проекти очищення території проживання місцевої громади, законодавчі екологічні кампанії, моніторинг промислового забруднення та збереження розмаїття біологічних видів.

11. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадянського почину "Єднання"

 • Програма "Шлях у майбутнє" (надання грантів НГО на виконання проектів широкого діапазону суспільної та екологічної проблематики - від правової допомоги громадянам і послуг окремим когортам населення до широких просвітницьких заходів і практичних екологічних ініціатив);
 • Програма грантів для НГО "Воля громадська - сила могутня" (мета - сприяння розбудові громадянського суспільства через підтримку ОГС (організацій громадянського суспільства), які представляють і захищають інтереси громадян, впливають на формування громадської думки і на процес прийняття рішень у державі, сприяють розвиткові демократичного управління, в тому числі звітності влади перед громадою).
Проекти, які розглядають роль та цінності неприбуткової діяльності та традиції філантропії в таких сферах: міжсекторні відносини; взаємовідносини неприбуткового, державного та бізнес секторів; загальна політика та практика.
 
Фінансова підтримка на проведення досліджень, освіту, тренінги та розповсюдження інформації щодо міжнародного миру та вирішенню конфліктів.
 
Програмні галузі:
 • Економічний розвиток
 • Освіта
 • Розвиток лідерства
 • Підвищення рівня здоров'я та соціального становища
 • Юриспруденція
 • Засоби масової інформації
 • Розвиток суспільства
Географічний пріоритет: Польща, Румунія, Угорщина та Україна. 
 
Гранти для благодійних організацій в трьох приоритетних напрямках:
 • Культурна спадщина (охорона пам'яток культури, захист довкілля)
 • Економічна незалежність (освіта, підприємництво)
 • Громадська служба (волюнтаризм, допомога жертвам нещасних випадків)
Основні напрямки: освіта, міжнародний розвиток, мир та безпека у світі, посилення демократії.
 
Гранти у сферах запобігання СНІДу, підтримка сталого розвитку громади, бізнесу, освіти, інформаційних технологій
 
Створений для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні, фінансує проекти в галузі освіти, культури, видавничій та інформаційній сферах, охороні здоров'я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних ЗМІ, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпечення національного миру та толерантності.
 
Наукові дослідження, освіта, екологія, медицина, здоров'я, технології.
 
Головне завдання - ділитися досвідом, здобутим Польщею, у таких галузях як приватизація; зміна юридичної системи та законодавчого процесу; регіональна політика, промислова політика; боротьба з безробіттям; нові елементи юридичної системи, державні замовлення або державна служба тощо.
ПАУСІ надає гранти під проекти у п'яти ключових напрямках:
 • макроекономічна політика
 • розвиток малого підприємництва
 • реформування місцевого самоврядування
 • європейська інтеграція
 • інформування з ВІЛ/СНІД
22. Посольство Великобританії в Україні
Промоція позитивного іміджу Великобританії, підтримка торгівельних відносин між країнами.
 
Стипендії на навчання у Німеччині для українських студентів, стажування у Німеччині та підвищення професійного досвіду для журналістів, юристів політологів та інші.
 
24. Програма розвитку ООН в Україні
 • Енергія та навколишнє середовище
 • ВІЛ/СНІД
 • Державне управління за участі громадян
 • Запобігання кризи та її подолання
 • Подолання бідності
25. Програма технічної допомоги TACIC
Програма TACIC з партнерства в інституційному розвитку: підтримка громадянського суспільства та місцевих ініціатив. Програма малих проектів TACIC з прикордонного співробітництва.
 
Гранти для недержавних неприбуткових організацій з метою забезпечення чесних і прозорих парламентських виборів 2006 року в Україні.
 
Сприяння взаєморозумінню та міжнародній співпраці між США та країнами Центральної та Східної Європи, Євразії та Південно-Східної Азії. IREX працює в таких галузях: вдосконалення вищої освіти; підтримка незалежної преси; сприяння розвитку мережі Інтернет; побудова громадянського суспільства.
 
28. Схема підтримки малих екологічних проектів (SEPS II)
 • вдосконалення екологічної політики та практики захисту довкілля в Україні;
 • просування екологічної тематики в широке коло неекологічних програм та стратегічних документів;
 • зміцнення мережі екологічних громадських організацій.
29. Східно-західний інститут
Підтримка безпеки, економічного розвитку, інтеграція України в Європу, проблеми екології.
 
Підтримка культурних обмінів та обмінів, спрямованих на навколишнє середовище між професіоналами з США, Росії та країн Центральної та Східної Європи.
 
Здійснює фінансову підтримку таких основних напрямків:
 • Покращення умов життя бідних та вразливих груп населення у визначених громадах;
 • Розширення можливостей громад та вразливих груп населення у вирішенні важливих соціальних проблем тощо.
32. Фонд Білла і Мелінди Гейтсі
Всесвітня програма здоров'я.
 
Проекти, спрямовані на виховання почуття громадянства в будь-якій сфері (економіка, політика, культура, громадянське суспільство).
 
Підтримує проекти, що впливають на захист навколишнього середовища або допомагають біженцям та людям у країнах, що розвиваються.
 
Пріоритетні галузі:
 • підвищення ролі та залучення громадянського суспільства
 • підвищення рівня громадських свобод та правових норм
 • розвиток міжнародного співробітництва та солідарності.
36. Фонд Картажа
Фінансування програм, які спрямовані на вирішення проблем громадської політики, які стосуються національних та міжнародних питань.
 
Підтримує програми у трьох основних напрямках:
 • Громадянське суспільство;
 • Навколишнє середовище;
 • Шляхи подолання бідності.
38. Фонд Сороса Інститут відкритого суспільства 
Гранти в області освіти, економічного розвитку, уряд, здоров'я, людські права, судова система, мистецтво, культура, захист жінок.
 
Гранти в області підтримки малого та середнього бізнесу, реформування державних органів влади та органів самоврядування, розвиток суспільства та незалежних мас-медіа, освіти.
 
Надає гранти на проекти в області точних, природничих та гуманітарних наук. Міжнародні програми.
 
Підтримка проектів, спрямованих на побудову громадянського суспільства, забезпечення прозорості й підзвітності органів влади, консолідацію суспільства, свободу ЗМІ.

Увійти