Освітні програми

Освітні програми

  

Освітні програми

Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій

Шифр та назва спеціальності Освітній ступінь Освітньо-професійна програма Навчально-методичне забезпечення Інформаційне забезпечення
051 Економіка

Бакалавр,

спеціаліст,

магістр

+

+

+

+

+

+

+

+

+

056 Міжнародні економічні відносини

Бакалавр,

спеціаліст

+

+

+

+

+

+

075 Маркетинг

Бакалавр,

спеціаліст

+

+

+

+

+

+

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бакалавр + + +
231 Соціальна робота

Бакалавр,

спеціаліст

+

+

+

+

+

+

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти