Features

Маркетинг

Професія маркетолога  передбачає: дослідження ринку, досконале  дослідження діяльності конкурентів, вивчення методики просування та збуту продукції на локальних  і міжнародних  ринках, формування позивного іміджу власної торгової марки та рекламну діяльність. 
Бакалаврів і спеціалістів напряму, спеціальності Маркетинг зі  спеціалізаціями

 • соціальний маркетинг;
 • Інтернет-маркетинг;
 • регіональний маркетинг і логістика (менеджер регіональних та інформаційних потоків);
 • викладач економіки.

Спільно з Нідерландським інститутом маркетингу (NIMA) та Українською Асоціацією Маркетингу проводиться підготовка маркетологів за європейськими стандартами з отриманням відповідних дипломів та сертифікатів.  Викладачі та студенти кафедри  спільно з Академією Економічною в Кракові займаються науково-дослідною роботою за напрямом “Формування територіального  маркетингу в умовах євроінтеграції»,  проводяться  спільні  маркетингові дослідження, організовуються та проводяться   міжнародні  науково-практичні конференції.

Спільно з Українською Асоціацією Маркетингу кафедрою  організовано проходження практики та стажування студентами  на підприємствах України,  Польщі, Голландії;  організовано  міжвузівський студентський  клуб „Молодий  маркетолог”.
 
На спеціальності "Маркетинг" вивчаються наступні дисципліни:
 • Інфраструктура товарного ринку
 • Кон’юнктура та ціни світового ринку
 • Міжнародний маркетинг
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Промисловий маркетинг
 • Товарна інноваційна політика
 • Комерційна діяльність підприємств
 • Маркетингові дослідження
 • Основи зовнішньоекономічної діяльності
 • Маркетинговий менеджмент
 • Країнознавство
 • Логістика
 • Маркетинг
 • Маркетингова цінова політика
 • Управління якістю
 • Стандартизація і сертифікація
 • Управління проектами
 • Електронна комерція
 • Інтернет - маркетинг
 • Рекламна діяльність
 • Розміщення продуктивних сил
 • Стратегічний маркетинг
 • Маркетингова товарна політика
 • Економіко-математичні методи та
 •  моделювання в маркетингу
 • Рекламний менеджмент
 • Маркетингова політика комунікацій
 • Митна справа
 • Вступ до спеціальності  маркетинг
 • Паблік рілейшнз
Наші переваги:
 • потреба у спеціалістах із міжнародного, територіального та соціального маркетингу;
 • тісна співпраця з маркетологами-практиками у вигляді проведення круглих столів, семінарів, конференцій;
 • досвід проведення спільних маркетингових досліджень з іноземними провідними науковцями і спеціалістами в сфері маркетингу.
Можна працювати:
 • у відділах маркетингу міжнародних компаній;
 • державних і приватних організаціях регіонального розвитку;
 • рекламних агенціях;
 • Інтернет корпораціях;
 • інформаційно-консультаційних центрах.

Увійти