Features

Соціальна робота

Соціальна робота – це високопрофесійна діяльність, що вимагає від тих, хто її виконує, володіння найсучаснішими методами роботи з людиною та впливу на суспільні процеси.

Спеціалізації:
 • соціальне управління (менеджер соціально-медичної сфери);
 • психологія соціальної роботи.

Презентація "Професійний портрет соціального працівника"


Студенти вивчають теоретичну, прикладну та галузеві соціології, а також особливості функціонування та розвитку організації; отримують знання з питань управління соціальних систем (підприємств, установ, галузей, міст, регіонів), також оволодівають навичками проведення соціологічних досліджень, експертної допомоги та консультування, що пов'язані з удосконаленням систем мотивації управління персоналом.

На даній спеціальності вивчаються наступні дисципліни:

 • Аналіз соціологічних даних
 • Вступ до спеціальності
 • Гендерна соціологія
 • Загальна соціологічна теорія
 • Історія соціології
 • Історія української соціології
 • Конфліктологія
 • Логіка
 • Маркетинг соціальної сфери
 • Маркетинг трудових ресурсів
 • Соціологія політики
 • Соціологія праці
 • Соціологія управління
 • Public relations
 • Методологія та методи збору соціологічної інформації
 • Організація та управління персоналом соціальної сфери
 • Підприємництво в соціальній сфері
 • Проведення соціологічних досліджень
 • Соціологічні методи в соціальній роботі
 • Соціологія
 • Соціологія масових комунікацій
 • Соціологія міста
 • Соціологія молоді
 • Соціологія організацій
 • Соціологія особистості
Наші переваги:
 • з прийняттям у 2003 році Закону України Про соціальні послуги збільшилась потреба у фахівцях, що мають освіту за спеціальністю „Соціальна робота";
 • вивчення міжнародного досвіду організації соціальної роботи та проведення спільно з іноземними вузами партнерами міжнародних соціологічних досліджень , зокрема участь студентів та викладачів інституту в роботі міжнародного проекту LAMA, що фінансується Європейською комісією.
Можна працювати:
 • практичними соціологами та педагогами;
 • соціальними маркетологами;
 • спеціалістами кадрових служб та агенцій;
 • експертами з управління проектами в українських та міжнародних лікувально-оздоровчих центрах;
 • благодійних фондах;
 • керівниками державних, громадських та політичних організацій.

 

Увійти