Features

Студентське самоврядування, Студентська рада ТІСІТ

 


СТУДЕНТСЬКА РАДА ТІСІТ 2018

 

Положення про студентську раду ТІСІТ

Студентська рада ТІСІТ:

- Допомагає  адміністрації інституту у виконанні завдань навчально-виховної роботи;
- Допомагає адміністрації інституту у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;
- Регулярно інформує студентів з усіх питань життєдіяльності ВУЗу, звітує перед .студентами ТІСІТ про виконану роботу;
- Аналізує та узагальнює зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності ТІСІТ і звертається до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;
- Вносить пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, бере участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами та представниками адміністрації або викладачами;
- Вносить пропозиції щодо залучення коштів інституту для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів Студентської Ради;
- Бере участь у вирішенні суперечливих питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку інституту7;
- Одержує від адміністрації ТІСІТ об’єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснює її аналіз та пропонує відповідні заходи;
- Одержує від адміністрації інституту необхідні засоби для реалізації своїх функцій та завдань згідно угоди між Студентською Радою та адміністрацією ТІСІТ: фінансову підтримку, приміщення, матеріально-технічне забезпечення, відкритий доступ до нормативних актів інституту тощо;
- Бере участь у розробці документів, що регламентують діяльність інституту з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;
- Бере участь в інформаційному забезпеченні життєдіяльності інституту;
- Проводить соціологічні дослідження та вносить пропозиції щодо вирішення проблем, виявлених в процесі цих досліджень;
- Проводить роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу ТІСІТ.

 

 

Увійти