Features

Міжнародна співпраця

Відділ міжнародного співробітництва

Відділ міжнародного співробітництва (ВМС) є координуючим структурним підрозділом Тернопільського Інституту Соціальних та Інформаційних Технологій (ТІСІТ), який спрямовує свою діяльність на розширення та поглиблення міжнародних контактів, підвищення авторитету вищого навчального закладу у світі, сприяє підвищенню рівня кваліфікації викладачів та студентів шляхом координації наукових і навчально-педагогічних контактів з відповідними інституціями за кордоном.

icd

 Відділ міжнародного співробітництва: 

 • веде пошук та розширює міжнародні контакти, необхідні для наукової, науково-практичної та навчально-методичної роботи;
 • збирає, обробляє й оперативно поширює інформацію про умови навчання та стажування за кордоном, про міжнародні угоди ТІСІТ, можливості участі в міжнародних програмах і проектах;
 • інформує про програми, ґранти;
 • підтримує базу даних програм обміну;
 • надає консультативну допомогу з питань оформлення документів для участі в навчально-дослідницьких програмах;
 • консультує іноземних викладачів та студентів з питань академічного життя та умов проживання в Україні, веде реєстраційно-візову роботу;
 • здійснює організаційну підтримку міжнародних конференцій, семінарів та інших заходів;
 • встановлює та підтримує зв'язки з міжнародними фондами та місіями в Україні.

Міжнародні наукові програми та проекти, які здійснюються в ТІСІТ

ПРОЕКТ ТЕМПУС «INNOLAB»


tempus innolab

Innovation Laboratories: using an open innovation learning platform & action research in enterprise education in order to enhance the engagement & innovative capabilities of Universities in Post-Socialist Societies.

530429-TEMPUS-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPHES

ІННОВАЦІЙНІ ЛАБОРАТОРІЇ: ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПЛАТФОРМИ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЗДІЙСНЮВАНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТРЕНІНГАХ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ТА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УНІВЕРСИТЕТІВ ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН 

МЕТА ПРОЕКТУ

ІННОЛАБ покликаний розвинути мережу з п’яти інноваційних лабораторій, які повинні стати інноваційними платформами для органічного поєднання всіх зацікавлених сторін на ранніх стадіях інноваційного процесу для формування проривних інноваційних ідей та генерації цінності для  суспільства і підприємств. 

Ці лабораторії будуть поєднувати освіту та науку, стимулювати інноваційний процес та підсилювати потенціал відповідної інтеграції Білоруських та Українських університетів з реальним бізнесом.

СКЛАД ПАРТНЕРСТВА

 • Бредфордський університет (Великобританія)
 • Ужгородський національний університет (Україна)
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія» (Україна)
 • Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (Україна)
 • Талліннський університет технологій (Естонія)
 • Університет Аристотеля в Салоніках - URENIO Research (Греція)
 • Міністерство науки і освіти, молоді та спорту (Україна)
 • Благодійна фундація «Бізнес-інкубатор Тернопільщини» (Україна)
 • Гродненський державний університет ім. Янки Купала (Білорусь)
 • Полоцький державний університет (Білорусь)


ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ

Для ВНЗ України

ІННОЛАБ буде сприяти утворенню тісного зв’язку викладачів і студентів з бізнесом шляхом виконання для нього реальних інноваційних проектів на базі університетських наукових досліджень. Створення трикутника «освіта-наука-інновації» в університетах та відповідне удосконалення навчальних програм.

На національному рівні

Створені інноваційні лабораторії стануть пілотними проектами щодо запровадження навчальної платформи відкритих інновацій для професійнихтренінгів на  підприємствах України. Створені інноваційні лабораторії стануть важливою частиною регіональних інноваційних екосистем та комунікаційною мережею для сотень фірм.

На міжнародному рівні

Виконання проекту забезпечить ефективну координацію та максимальне поширення його результатів в Білорусі, Україні та інших східних сусідніх країнах.

 

ПРОГРАМА ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ, ДОКТОРАНТІВ, АСПІРАНТІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ-ПАРТНЕРАХ ТІСІТ


Програма передбачає стажування, обмін досвідом та підвищення кваліфікації через проведення спільних наукових досліджень, підготовку і узгодження спільних начальних планів, розробку науково-методичних та навчальних комплексів для викладання спільних дисциплін тощо. В Програму включені навчальні заклади, з якими укладено угоди та підписано протоколи намірів про співпрацю: 

 • Університет Економічний в Кракові ( Польща)
 • Яґелонський Університет (м. Краків, Польща)
 • Краківська Академія ім. Анджея Фритча Монджевськєго ((Польща)
 • Вища Школа Управління в Жешові ( Польща)
 • Вища Школа Права і Адміністрації (м. Жешув - м. Перемишль, Польща)
 • Університет Щецінський (м. Щецін, Польща)
 • Західно-Поморська Бізнес Школа (м. Щецін, Польща)
 • Вища Гуманітарна Школа (м. Познань, Польща)
 • Державна Вища Школою Технічно-Економічна ім. о. Броніслава Маркєвіча (м. Ярослав, Польща)
 •  Вестфальський Університет ім. Вільгельма (м.Мюнстер, Німеччина)
 • Нідерландський Університет NOVI University (м. Утрехт, Нідерланди)
 • Освітній та навчальний центр Нідерландів (Educational and Training Center of the Netherlands – ETCN, Нідерланди)

Останні заходи, проведені в рамках Програми, зокрема:

7 - 9 червня 2011 року відбулось стажування викладачів кафедр економіки підприємства, міжнародної економіки та маркетингу, на базі Університету Економічного в Кракові – Кафедри міжнародної торгівлі та маркетингу. Було проведено тренінг-семінар щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами в обсязі 30 годин.

З 10 по 14 червня 2011 року був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці» на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав. Учасники обміну мали також можливість ознайомитись з процесом ведення бізнесу на практиці та оглянути процеси виробництва польських фірм.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ, ФОРУМІВ, ОРГАНІЗОВАНИХ ЗА УЧАСТЮ ІНСТИТУТУ ЗА ОСТАННІ 3 РОКИ:


1. ІІІ міжнародна наукова конференція «МІСТО ІННОВАЦІЙНЕ: Знання - Підприємництво - Маркетинг»

Час і місце проведення конференції: 1 червня 2011 року – Зал засідань в Ратуші м Жешова, 2 червня – у ДВШТЕ в м. Ярославі та 3 червня - в в Національному університеті «Львівська політехніка» м. Львові. 
Захід проводився за почесного патронату воєводи та маршалека Підкарпатського воєводства Польщі, мерів міст Жешова, Львова, Тернополя та Ярослава та генерального консула Польщі у м. Львові.
Співорганізаторами конференції виступили Державна вища школа технічно-економічна у м. Ярославі, Університет економічного у м. Кракові, Національний університет «Львівська політехніка» та Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій. Делегати конференції обговорювали стан та перспективи розвитку міст прикордонних та прилеглих територій Східної Європи. За результатами конференції розроблені пропозиції щодо стратегій інноваційного розвитку міст Жешова, Ярослава, Львова та Тернополя.

2. Міжнародний форум «Разом в Європі» (Дні Європи у ТІСІТі)

З 13 по 19 квітня 2011 року в Тернопільському інституті соціальних та інформаційних технологій в рамках Днів Європи в ТІСІТі проходив Міжнародний форум «Разом в Європі». Участь у форумі взяли науковці та студенти з провідних вищих навчальних закладів України та Польщі, представники органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій. 

Розпочався перший робочий день форуму з «ДНЯ НАУКИ» (14 квітня) головною подією якого стала Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, аспірантів та студентів під назвою «Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси», участь у якій взяли молоді науковці з провідних вищих навчальних закладів України та Польщі.
Другий робочий день форуму 15 квітня - «ДЕНЬ КАР’ЄРИ» - проходив одночасно у міській раді Тернополя, та у ТІСІТі. У мерії - для представників міських органів управління, ділових кіл та громадських лідерів міста Тернополя др. габ., професор, Doctor Honoris Causa ТІСІТ Анджей Шромнік (м. Краків, Польща) та др. габ., професор, Збігнєв Макєла (м. Ярославі, Польща) провели практичний семінар «Маркетинг та формування позитивного іміджу міста». У ТІСІТі - для українських та польських студентів проводились: тренінг «Я влаштовуюсь на роботу» для студентів ІV-V курсів, конкурс бізнес-ідей «Власна справа – від ідеї до успішного бізнесу» за участю керівників підприємств, які зацікавилися проектам студентів, та ЯРМАРКА ВАКАНСІЙ: презентації українських та європейських фірм, організацій та університетів - учасників Форуму.
16-17 квітня - ДНІ ТУРИЗМУ ТА РЕКРЕАЦІЇ, підчас яких проводилися екскурсії та ділові поїздки по визначний місцях Західної України.
ДЕНЬ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ та МАРКЕТИНГУ (18 квітня) був особливо активним завдяки проведенню міжнародної ділової гри «EU – LaMa» (Europe-Ukraine Labour Market Development). Також цього дня пройшов вечір європейської поезії, за організації викладачів кафедри гуманітарних дисциплін та студентів ТІСІТу. 
Конкурс студентських презентацій «Соціальні проблеми у світі та в Україні» відкрив останній день форуму «ДЕНЬ СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ». В ході конкурсу студенти приставили надзвичайно цікаві соціальні проекти, направлені на вирішення актуальних соціальних проблем. 
На підсумковому засіданні форуму напрацьовані рекомендації для міських та регіональних органів влади, навчальних закладів, бізнесу, громадськості щодо впровадження інноваційних стратегій міжрегіонального та міжнародного розвитку. Відзначено і рекомендовано до друку кращі наукові доповіді студентів, аспірантів та молодих викладачів – учасників Форуму. 
Студентам, які найбільш відзначитися в роботі Форуму були вручені нагороди від ректорату ТІСІТ та інших співорганізаторів цього заходу. Зокрема, Тернопільський міський центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, вручив нагороди і подяку студентам і викладачам Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій за активну співпрацю та впровадження інноваційних ідей в практичну підтримку діяльність Центру.

3. Міжнародний форум: «РЕГІОНИ ЗНАНЬ: Україна в європейському просторі освіти – науки - інновацій для ревіталізації та процвітання територій»

Форум проходив 26-27 березня 2010 року та проводився під патронатом Міністерства освіти та науки України, Державного агентства з інновацій та інвестицій, Тернопільської обласної ради, Тернопільської міської ради. Співорганізатори і партнери Форуму — наукові та освітні інституції Тернополя, Львова, Кракова, Жешова та інших міст України і Польщі, зокрема:

 • Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій;
 • Бізнес Інкубатор Тернопільщини;
 • Вища Школа Управління (м. Жешув, Польща);
 • Державна Вища Школа Технічно-Економічна ім.. Броніслава Маркєвіча в м. Ярославі (Польща);
 • Краківський Економічний Університет;
 • Західний регіональний центр інноваційного розвитку (м. Львів);
 • Інститут регіональних досліджень (м. Львів);
 • Львівський центр науково-технічної та економічної інформації;
 • Малопольський економічний інститут (м. Жешув, Польща);
 • Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського;
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;
 • Українська асоціація бізнес інкубаторів та інноваційних центрів.

Загальна мета Форуму – розвиток української економіки, що базується на знаннях, її інтеграція в загальноєвропейський простір, а також використання нових кластерних технологій в освітній, науковій та дослідницькій сферах для оздоровлення (ревіталізації) та інноваційного розвитку регіонів України та Польщі. Участь у Форумі взяли більш ніж 130 учасників – науковців з таких міст України, як Вінниця, Київ, Львів, Одеса, Тернопіль, Харків, та ін.

Польська делегація була представлена відомим науковцями з Гданська, Жешова, Кракова та Ярослава, а також з Польщі приїхала група студентів польських навчальних закладів-партнерів. Двохденна програма форуму включала наукові виступи міжнародних експертів та фахівців з кластерного розвитку територій, ділові презентації представників місцевої влади, бізнесу, дискусії за круглим столом, виставку-конкурс інноваційних проектів та пропозицій до співпраці.

4. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта у міжнародному просторі» та Дні Польщі у ТІСІТ

У конференції, що відбулась 12-13 травня 2009 року взяли участь науковці та студенти з Польщі та України, які презентували та обговорювали такі ключові питання як: Вища школа в системі народної освіти; Освіта – вирішальний фактор фізичного формування та розвитку здорової молоді; Маркетинговий підхід до державно-приватного партнерства у вищій освіті; Національна освіта: здобутки і перспективи; Розробка інформаційно-навчальної системи вищого навчального закладу на платформі Moodle та інші теми виступів, які були опубліковані у Збірнику матеріалів науково-практичної конференції Видавництвом ТІСІТ.

5. «Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці до ЄВРО - 2012»

Міжнародна науково-практична конференція, що відбулась 11 по 13 червня 2008 року в Тернопільському інституті соціальних та інформаційних технологій відбувалася «Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці до ЄВРО - 2012»
З науковими доповідями у конференції виступили провідні науковці з Києва, Хмельницька, Львова, Тернополя та Польщі так і представники бізнесу. 
Захід проводився під патронатом Почесного Консула України в місті Познані (Польща). Розглядались такі основні аспекти розвитку регіонів, як:

 • Конкурентоспроможність регіону та будівельні кластери; 
 • Теорія і практика впровадження кластерних технологій в Україні; 
 • Практика створення та функціонування будівельного кластеру на Хмельниччині;
 • Кластери у Східній Польщі як шанси розвитку регіону; 
 • Маркетинг підприємства і маркетинг регіону; 
 • Стратегічне управління процесами формування транскордонних кластерів.

В рамках міжнародної конференції 12 червня відбувся Круглий стіл за участю представників влади, науковців та бізнесу, на якому обговорювались перспективи залучення наукових та освітніх установ, будівельних організацій, спортивних та рекреаційних закладів Тернопільщини до підготовки до Євро 2012.

 

МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ НАУКОВИХ ОБМІНІВ ТА ДОСЛІДЖЕНЬ: 


1. Проект «LAMA - DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF THE LABOUR MARKET AND ITS ENTITIES» («Розвиток конкурентоспроможності ринку праці та його складових»), який виконувався в рамках VI Рамкової Програми спільно з Щецинським Університетом (Польща), Вільнюським Університетом (Литва), Ліонським Університетом (Франція), Інститутом Праці і Техніки (Німеччина), Сант - Гален Університетом (Швейцарія) за фінансової підтримки Єврокомісії. 

2. «Разом в Європі: Маркетингові стратегії регіонального розвитку» (початок - 2005 р., спільно з університетами, міжнародними фондами Польщі та США).

3. «Медіа, бізнес, громадськість, влада» травень 2004 (спільно із міжурядовим фондом PAUCI Польcько - Американсько - Українські Ініціативи про Співпрацю).

 

МІЖНАРОДНІ ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ ЗА УЧАСТЮ СТУДЕНТСЬКИХ ТА МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ТІСІТ


Окрім наукових та стосунків, на рівні студентського самоврядування розвиваються взаємовідносини із зарубіжними студентськими організаціями у сфері проведення спільних молодіжних заходів та студентського обміну. Згідно укладених угод про співпрацю, обміном студентами на навчання та проходження практики між Тернопільським Інститутом Соціальних та Інформаційних Технологій та рядом міжнародних вищих навчальних закладів та інституцій Відділ міжнародного співробітництва ТІСІТ щорічно організовує і приймає участь у Днях відкритих дверей для молоді з України та Польщі, зокрема щороку проводяться: 

 • Дні відкритих дверей «Освіта в Польщі та в Україні»;
 • «Тиждень України в Польщі»;
 • «Тиждень Польщі в Україні».

Зокрема, З 17 по 23 травня 2010 року студенти ТІСІТ прийняли участь в міжнародному студентському Форумі, проведеному студентськими організаціями Університету Економічного в Кракові та Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій в рамках урочистостей «Тижня України в Польщі». При проведенні урочистих заходів студенти були учасниками міжнародного симпозіуму науковців та керівництва ВНЗ Польщі та презентували свій навчальний заклад та студентське життя. Учасники були відзначені цінними нагородами та призами.

Іноземні лектори та гості


penzenyk

Віктор Пинзеник

Екс-Міністр фінансів України, доктор екон. наук, заслужений економіст України, голова партії "Реформи і порядок".

Провів лекцію з фінансів для студентів економічних спеціальностей.

   


bandera

Володимир Бандера

почесний проф. Темплського університету (Temple Univercity of USA)

Провів лекції з міжнародної економіки та бізнесу для студентів спеціальностей "Міжнародна економіка" та "Маркетинг", семінар для викладачів інституту.

 Andrzej Szromnik

Анджей Шромнік

доктор економічних наук,
перший заступник ректора
Економічної академії в Кракові (Польща)

Регулярно читає курс лекції з маркетингу, як в нашому інституті, так і для наших студентів-практикантів в Кракові.

Автор книги  «Територіальний маркетинг. Проблеми формування маркетингової стратегії міст і регіонів».Ен-Ширлі Гуделл (Канада) (Ann-Shirley Goodell)

Ен-Ширлі Гуделл

Консультант CESO, професор Ен Гудвел з Ванкувера (Канада)

прочитала курс лекцій з іноземного інвестування (для студентів 5-го курсу напрямку "Міжнародна економіка") та ділової англійської мови (для студентів всіх курсів).
Сатья Чаттопадхйяй

Сатья Чаттопадхйяй

доцент факультету менеджменту і маркетингу Скрентонського Університету (США)

Прочитав курс лекцій на тему: "Практика управління маркетингом, що базується на знаннях в умовах переходної економіки".

Джеймс Хант

Джеймс Хант

доцент школи права ім. Дж.Уолтера, школи бізнесу та економіки ім. Юджина Стетсона, Мерсерського університету (м. Мєйкон-Атланта)

Прочитав курс лекцій з права на тему "Роль права в розвитку нації".

Евгеніуш Мочук

Евгеніуш Мочук 

професор відділу права
Жешувського університету(Польща)

Регулярно читає курс лекції з маркетингу, як в нашому інституті, так і для наших студентів-практикантів в Кракові.

kaszuba

Кшиштоф Кашуба

ректор Вищої школи менеджменту м. Жешів (Польща)

Читає курс лекцій з міжнародних фінансів 

 


Ришард Боровєцкі

Ришард Боровєцький

ректор Економічного університету м. Кракова(Польща)

Читає курс лекцій "Реструктуризація підриємств"

Автор книги "Реструктуризація як фактор успіху підприємства в добу глобалізації".

Збігнєва Макіела

Збігнєва Макіела

ректор Державної професійною Вищої Школи ім. о.Броніслава Маркевіча м.Ярослав (Польща)

Інавгураційний виступ на тему : "Metropolie w procesie rozwoju regionów transgranicznych (na przykładzie regionu podkarpackiego)" 2009 рік.


Тоні Ентоні

 Тоні Ентоні

Триразовий чемпіон світу з кунг-фу, автор книг «Приборкання Тигра» та «Крик Тигра», засновник міжнародної місії «Аванті Міністріз»

Провів лекцію в рамках курсу "Християнська етика"

Міжнародні навчальні програми «Подвійний диплом» та міжнародні обміни студентів ТІСІТ

Згідно проведених домовленостей між ректорами Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій та Краківської академії ім. Анджея Фрича Монджевськєго студенти можуть навчатись за програмою «Подвійний диплом» на пільгових умовах за напрямками «Міжнародна економіка», «Маркетинг», отримуючи додаткову спеціалізацію «Міжнародний туризм» та на інших економічних та гуманітарних напрямків.

З метою вдосконалення та покращення компетенцій, вмінь та практичних навичок та обміну досвідом науковців, студентів та аспірантів в навчальному процесі Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики студентів та викладачів інституту з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів та виробничих підприємств і закладів сфери послуг та інституцій на терені Європейського Союзу. 

Налагоджені програми міжнародного обміну студентами та викладачами ТІСІТ мають можливість брати участь в мовних літніх школах та курсах вивчення польської та англійської мови в Республіці Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.). Метою обмінів є проходження навчальних практик та літніх мовних шкіл, ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.

Географічні межі міжнародного співробітництва інституту постійно розширюються і дозволяють студентам і викладачам щорічно приймати участь в наступних програмах стажування та навчання:

 • Програма ім. Фулбрайта (Fulbright Program);
 • Програма обміну для випускників ім. Едмунда Маскі (The Edmund S. Muskie Program);
 • Програма Лейна Кіркланда (Lane Kirkland Program);
 • Навчальні тури до Польщі (Study Tours to Poland);
 • Програма Work&Travel;
 • Студії Східної Європи Варшавського університету (Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego) та ін.

Проекти та гранти

ПЕРЕЛІК МІЖНАРОДНИХ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ


 
 
 

Польська програма іноземної допомоги
Надається через МЗС Польщі. Фінансування проектів, походить від польського державного бюджету. 


Каталог грантів та конкурсів  на сайті Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича


1. Агентство США по міжнародному розвитку 
Незалежне агентство керівництва США. Підтримка наступних напрямків діяльності - демократія, населення і здоров'я, охорона навколишнього середовища, розвиток зв'язків, малий бізнес. Розподіляє, зазвичай, кошти через інші організації.

Навчання освітян, управлінців, працівників освіти, урядовців.
 
Допомога асоціаціям юристів, подальше навчання юристів, підвищення ефективності роботи та можливостей приватних нотаріусів.
Навчання майбутніх лідерів, побудова демократичної інфраструктури, підтримка розвитку ринкової економіки.
 
Фінансує дослідження і освіту в області охорони навколишнього середовища.
 
Мистецтво, економіка, фінанси, менеджмент, освіта, тренінги, вивчення англійської мови, право, здоров'я, наука і технології, соціальний розвиток. 

7. Економічна освіта та дослідницький консорціум
Економічні дослідження для студентів.

8. Європейський науковий фонд
Фонд організовує наукові конференції, здійснює підтримку вчених, надає вченим можливість спілкування по сітках в наступних областях: фізичні та інженерні науки, медицина, гуманітарні науки, соціальні науки, природничі науки. Надається підтримка вченим з колишнього СРСР.

9. Європейський фонд з розвитку освіти
Кооперація та координація допомоги ЄС у реформі професійного навчання у країнах Центральної та Східної Європи.

10. Ініціатива з соціальної дії та відродження Євразії
Малі гранти для екологічних та інших НУО на території колишнього СРСР в таких галузях, як збирання та поширення інформації, екологічна освіта, проекти очищення території проживання місцевої громади, законодавчі екологічні кампанії, моніторинг промислового забруднення та збереження розмаїття біологічних видів.

11. Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадянського почину "Єднання"

 • Програма "Шлях у майбутнє" (надання грантів НГО на виконання проектів широкого діапазону суспільної та екологічної проблематики - від правової допомоги громадянам і послуг окремим когортам населення до широких просвітницьких заходів і практичних екологічних ініціатив);
 • Програма грантів для НГО "Воля громадська - сила могутня" (мета - сприяння розбудові громадянського суспільства через підтримку ОГС (організацій громадянського суспільства), які представляють і захищають інтереси громадян, впливають на формування громадської думки і на процес прийняття рішень у державі, сприяють розвиткові демократичного управління, в тому числі звітності влади перед громадою).
Проекти, які розглядають роль та цінності неприбуткової діяльності та традиції філантропії в таких сферах: міжсекторні відносини; взаємовідносини неприбуткового, державного та бізнес секторів; загальна політика та практика.
 
Фінансова підтримка на проведення досліджень, освіту, тренінги та розповсюдження інформації щодо міжнародного миру та вирішенню конфліктів.
 
Програмні галузі:
 • Економічний розвиток
 • Освіта
 • Розвиток лідерства
 • Підвищення рівня здоров'я та соціального становища
 • Юриспруденція
 • Засоби масової інформації
 • Розвиток суспільства
Географічний пріоритет: Польща, Румунія, Угорщина та Україна. 
 
Гранти для благодійних організацій в трьох приоритетних напрямках:
 • Культурна спадщина (охорона пам'яток культури, захист довкілля)
 • Економічна незалежність (освіта, підприємництво)
 • Громадська служба (волюнтаризм, допомога жертвам нещасних випадків)
Основні напрямки: освіта, міжнародний розвиток, мир та безпека у світі, посилення демократії.
 
Гранти у сферах запобігання СНІДу, підтримка сталого розвитку громади, бізнесу, освіти, інформаційних технологій
 
Створений для сприяння розвиткові відкритого й демократичного суспільства в Україні, фінансує проекти в галузі освіти, культури, видавничій та інформаційній сферах, охороні здоров'я, соціальній сфері, сприяє досягненню прозорості й відкритості законодавства та управління державою, створенню реальних умов для забезпечення впливу громадськості на державну політику, розвитку та зміцненню незалежних ЗМІ, становленню громадянського суспільства, інтеграції громад національних меншин, та забезпечення національного миру та толерантності.
 
Наукові дослідження, освіта, екологія, медицина, здоров'я, технології.
 
Головне завдання - ділитися досвідом, здобутим Польщею, у таких галузях як приватизація; зміна юридичної системи та законодавчого процесу; регіональна політика, промислова політика; боротьба з безробіттям; нові елементи юридичної системи, державні замовлення або державна служба тощо.
ПАУСІ надає гранти під проекти у п'яти ключових напрямках:
 • макроекономічна політика
 • розвиток малого підприємництва
 • реформування місцевого самоврядування
 • європейська інтеграція
 • інформування з ВІЛ/СНІД
22. Посольство Великобританії в Україні
Промоція позитивного іміджу Великобританії, підтримка торгівельних відносин між країнами.
 
Стипендії на навчання у Німеччині для українських студентів, стажування у Німеччині та підвищення професійного досвіду для журналістів, юристів політологів та інші.
 
24. Програма розвитку ООН в Україні
 • Енергія та навколишнє середовище
 • ВІЛ/СНІД
 • Державне управління за участі громадян
 • Запобігання кризи та її подолання
 • Подолання бідності
25. Програма технічної допомоги TACIC
Програма TACIC з партнерства в інституційному розвитку: підтримка громадянського суспільства та місцевих ініціатив. Програма малих проектів TACIC з прикордонного співробітництва.
 
Гранти для недержавних неприбуткових організацій з метою забезпечення чесних і прозорих парламентських виборів 2006 року в Україні.
 
Сприяння взаєморозумінню та міжнародній співпраці між США та країнами Центральної та Східної Європи, Євразії та Південно-Східної Азії. IREX працює в таких галузях: вдосконалення вищої освіти; підтримка незалежної преси; сприяння розвитку мережі Інтернет; побудова громадянського суспільства.
 
28. Схема підтримки малих екологічних проектів (SEPS II)
 • вдосконалення екологічної політики та практики захисту довкілля в Україні;
 • просування екологічної тематики в широке коло неекологічних програм та стратегічних документів;
 • зміцнення мережі екологічних громадських організацій.
29. Східно-західний інститут
Підтримка безпеки, економічного розвитку, інтеграція України в Європу, проблеми екології.
 
Підтримка культурних обмінів та обмінів, спрямованих на навколишнє середовище між професіоналами з США, Росії та країн Центральної та Східної Європи.
 
Здійснює фінансову підтримку таких основних напрямків:
 • Покращення умов життя бідних та вразливих груп населення у визначених громадах;
 • Розширення можливостей громад та вразливих груп населення у вирішенні важливих соціальних проблем тощо.
32. Фонд Білла і Мелінди Гейтсі
Всесвітня програма здоров'я.
 
Проекти, спрямовані на виховання почуття громадянства в будь-якій сфері (економіка, політика, культура, громадянське суспільство).
 
Підтримує проекти, що впливають на захист навколишнього середовища або допомагають біженцям та людям у країнах, що розвиваються.
 
Пріоритетні галузі:
 • підвищення ролі та залучення громадянського суспільства
 • підвищення рівня громадських свобод та правових норм
 • розвиток міжнародного співробітництва та солідарності.
36. Фонд Картажа
Фінансування програм, які спрямовані на вирішення проблем громадської політики, які стосуються національних та міжнародних питань.
 
Підтримує програми у трьох основних напрямках:
 • Громадянське суспільство;
 • Навколишнє середовище;
 • Шляхи подолання бідності.
38. Фонд Сороса Інститут відкритого суспільства 
Гранти в області освіти, економічного розвитку, уряд, здоров'я, людські права, судова система, мистецтво, культура, захист жінок.
 
Гранти в області підтримки малого та середнього бізнесу, реформування державних органів влади та органів самоврядування, розвиток суспільства та незалежних мас-медіа, освіти.
 
Надає гранти на проекти в області точних, природничих та гуманітарних наук. Міжнародні програми.
 
Підтримка проектів, спрямованих на побудову громадянського суспільства, забезпечення прозорості й підзвітності органів влади, консолідацію суспільства, свободу ЗМІ.

Більше статей...

 1. Євроінтеграція

Увійти