Features

Навчання

курси

 • Автор: Андрій Бакушевич
 • Категорія: Навчання
 • Перегляди: 229

Курси бізнесу та менеджменту


Комп'ютерні курси, тренінги, семінари


Курси іноземних мов


Підготовка до ЗНОПідготовка до ЗНО


Сертифікація знаньДовідки за тел (0352) 52-83-10
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу

СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ ТА КАР’ЄРНОГО РОСТУ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА»

Складові професійного успіху та кар’єрного росту студентів спеціальностей «Міжнародна економіка» та «Маркетинг»

  

 


2362original

Інтерактивні методики навчання

Викладачі кафедри разом із провідними науковцями України та Польщі проводять відкиті лекції, дискусії, обговорення актуальних питань розвитку міжнародної економіки, зокрема, оn-line лекції.

В навчальному процесі основна увага приділяється отриманню найновіших теоретичних знань, вміння висловлювати власну думку щодо їх актуальності, але й навиків практичної роботи, прийняття рішень в умовах невизначеності, командної роботи. Цьому сприяє використання кейс-методики навчання та рецензування наукових праць.  

2370original

Комплексна програма практики, міжнародні стажування

Кафедра міжнародної економіки та маркетингу активно співпрацює з вітчизняними та міжнародними освітніми та науково-дослідними інституціями. Зокрема, підписані угоди і створено філіали кафедр на базі Краківської академії, Інституту регіональних досліджень у Львові. На філіалі кафедри в Польщі, де проводяться літні школи, семінари.
В рамках підписаних угод між ТІСІТ та провідними європейськими університетами на кафедрі організовано участь викладачів та аспірантів у таких міжнародних програмах: 

 • Програма стажування з організації дистанційної освіти для викладачів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща) «E-learning»;
 • Проект міжнародної освітньої інтеграції та Болонського процесу в Університетах України та Польщаі - за трьохсторонньою угодою між ТІСІТ, Вищою школою менеджменту та Університетом м. Жешув (Польща);
 • Програма стажування з проблем розвитку міжнародних ринків для викладачів та студентів в Університеті Економічному в м. Краків (Польща);
 • Міжнародна літня школа (м.Варшава, Польща) "Проблеми Євроінтеграції для Східноєвропейських країн";
 • Міжнародна літня школа з міжнародного бізнесу (м. Нови Сондж, Польща);
 • Програма стажування та підвищення кваліфікації з міжнародного маркетингу в Нідерландському Інституті Маркетингу (Нідерланди).

Так, в 2011 році відбулось стажування викладачів кафедри в Університеті Економічному в Кракові (Польща) В рамках стажування було проведено ряд тренінг-семінарів щодо розвитку та вдосконалення системи дистанційного навчання за європейськими стандартами. В червні 2011 року спільно з польськими партнерами на базі Вищої школи технічно-економічної ім. Б. Маркєвіча в м. Ярослав (Польща) був організований та проведений міжнародний науковий симпозіум молодих науковців та студентів під назвою: «Будь мобільним на ринку праці». Учасники обміну (20 студентів та 6 викладачів) мали також можливість ознайомитись з практичними особливостями ведення бізнесу в Польщі на практиці та оглянути сучасні особливості виробництва польських фірм.
З метою вдосконалення та покращення професійних компетенцій та обміну досвідом студентів та аспірантів Відділом міжнародного співробітництва ТІСІТ організовуються міжнародні стажування та практики молодих науковців та студентів з партнерськими інституціями Польщі, Нідерландів, Греції, Великобританії, США та ін. Студенти щороку мають можливість відбувати міжнародні програми практик та стажувань на базі навчальних закладів, муніципалітетів, виробничих підприємств, закладів сфери послуг та громадських інституцій на терені Європейського Союзу. 
За останні роки налагоджено участь студентів та викладачів ТІСІТ в мовних літніх школах в Польщі та Греції (м. Краків, м. Жешув, м. Ярослав, м. Познань, м. Перемишль та ін.) для ознайомлення зі структурою та принципами функціонування органів студентського самоврядування, освітньою системою Польщі, пізнання студентами культури, звичок і традицій країн Європейського Союзу.
Студенти проходять психолого-педагогічну практику у навчальних закладах міста та області, що дозволяє отримати компетенції у викладацькій сфері.  

2369original

Розвиток комунікативних та ділових навиків

Отримання комунікативних навиків студентами реалізується шляхом:

 1. Вивчення двох іноземних мов, ділової англійської мови та ділової польської мови, іноземної мови професійного спрямування, країнознавства англомовних країн та польського країнознавства. Це дає право на отримання кваліфікації «Бакалавр з міжнародної економіки зі знанням іноземної мови»
 2. Вивчення предметів психолого-педагогічного циклу (психологія і педагогіка, методика викладання економіки, економічний аналіз, психологія діяльності та навчальний менеджмент, комунікативні процеси та презентації, основи загальної психології), що дає право на отримання додаткової кваліфікації «Викладач економіки».
 3. Участі у дослідницьких проектах та розробка власних проектів на основі проведення маркетингових та соціологічних дослідженьпо вдосконаленню роботи існуючих підприємств, розробка бізнес-планів для започаткування власного бізнесу, у міських та обласних конкурсах бізнес-планів, що допомагає започаткувати власну справу.
 4. Для студентів-підприємців працює Бізнес-інкубатор Тернопільщини, який здійснює супровід та підтримку бізнесу впродовж 3-х років. 

2371original

Участь у науково-дослідній роботі

Наукова робота викладачів кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Викладачі кафедри активно працюють над науковою тематикою в рамках наукових шкіл під керівництвом проф.. Мікули Н.А., проф.. Шромніка А., проф.. Макієли З. Зокрема, проводиться дослідження на тему «Формування інтеграційних стратегій інноваційного розвитку регіонів в умовах європейського співробітництва».

На базі Інституту регіональних досліджень НАН України в 2007-2008 році створено філіал кафедри, що дає можливість розвивати наукові інтереси викладачів кафедри.  

Викладачами кафедри щорічно організовуються форуми, наукові конференції, видаються монографії і підручники; також викладачі приймають участь у конференціях, симпозіумах ВНЗ України та Польщі. 


Бакушевич Іванна Всеволодівна

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРОЮ

Бакушевич Іванна Всеволодівна
Кандидат економічних наук, професор, Фулбрайт-професор, академік Академії економічних наук України, проректор з навчально-методичної роботи та міжнародних зв’язків ТІСІТ, науковий співробітник Інституту регіональних досліджень, автор понад 90 наукових праць, в т.ч. 5 монографій, 5 навчальних посібників, понад 30 статей у фахових журналах та закордонних виданнях.

Міжнародна науково-педагогічна активність
Експерт багатьох міжнародних проектів (зокрема «LAMA: Дослідження Конкуренційності міжнародних ринків праці в умовах Євроінтеграції») - 2005 р.
Учасник міжнародного науково-дослідницького проекту Innolab Tempus (програми Erazmus +) - 2012 – 2015 рр.
Присвоєно вчене звання «Професор по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу» - 2015р.
Керівник науково-дослідною темою ТІСІТ: «Інноваційно-інформаційне забезпечення сталого розвитку в умовах євроінтеграції»
Підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України
Член Міжнародної Академії Менеджменту, 
член редколегії фахового журналу «Маркетинг в Україні».

Наукові інтереси
Кластерні стратегії розвитку міжрегіонального та міжнародного  співробітництва, міжнародні інтеграційні структури як інструменти  управління інноваційним розвитком  економіки в умовах євроінтеграції.


Шромнік Анджей

Шромнік Анджей

д.е.н.(др.габ.), професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу,
Почесний доктор, Visiting – професор ТІСІТ,
професор Краківського економічного університету
 
Науково-педагогічна активність

Доктор Honoris Cousa ТІСІТ, керівник відділу польського економічного товариства, член Комісії економічних наук Польської академії наук, член Програмного комітету щорічного польсько-українського форуму «Разом в Європі», член Програмно-наукових рад наукових, „Nowe Życie Gospodarcze” i „Handel Wewnętrzny” (Польща).

 
Наукові інтереси
Міжнародний та євро- маркетинг, маркетингові стратегії розвитку територій.

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович

к.е.н., доцент
Проректор з інформаційних технологій та дистанційного навчання
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
2012 – 2015 рр. - участь у міжнародному проекті Innolab Tempus програми Erazmus +
2011-2014- Участь в проекті «Проведення міжнародних маркетингових досліджень на транскордонних ринках» (Польща-Білорусь-Україна).
Участь в міжнародних конференціях, форумах, публікації в закордонних виданнях.
Участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент.
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу».

Наукові інтереси
Розвиток е-комерції та мережевих віртуальних підприємств в умовах глобалізації.


Палка Ігор МихайловичПалка Ігор Михайлович
к.е.н., доцент
Декан факультету соціально - економічного управління
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу»
2013р. – стажування: Тернопільський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу.

Наукові інтереси
Дослідження процесів міжнародного інвестування, товарна та цінова політика.


Старицький Тарас Михайлович

Старицький Тарас Михайлович
к.е.н., доцент

Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2015 р. – присвоєно вчене звання «Доцент по кафедрі міжнародної економіки та маркетингу»
2013р - стажування Тернопільський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу,
2012р. - стажування Банк «Форум»
поєднує науково-педагогічну роботу та практичну фахову діяльність.

Наукові інтереси
Маркетингові технології на товарних, валютних і фондових ринках. Інноваційний маркетинг.


Мартиняк Ірина Олександрівна

Мартиняк Ірина Олександрівна

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
2012 – 2013 рр. - участь у міжнародному проекті Innolab Tempus програми Erazmus +
2012р.- Захист кандидатської дисертації , НАН України Інститут регіональних досліджень
Участь в міжнародних конференціях, форумах, публікації в закордонних виданнях
2014р. – участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента
2016р. – друга вища освіта за спеціальністю міжнародна економіка.

Наукові інтереси
Розвиток міжнародної торгівлі та транскордонне співробітництво, формування інфраструктури регіональних та транскордонних кластерів.


Бакушевич Дарія ЯрославівнаГощинська Дарія Ярославівна

к.е.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу
Міжнародна науково-педагогічна активність
Стажування в Вищій школі бізнесу ( м. Жешув, Польща)
2016р. - Захист кандидатської дисертації, Державний університет телекомунікацій.

Наукові інтереси
Інформаційні та комунікаційні технології в маркетинговому менеджменті підприємств.

Зарічна Надія Зіновіївна

Зарічна Надія Зіновіївна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Міжнародна науково-педагогічна активність
Стажування в Ягелонському університеті (м. Краків, Польща)

2014р. - Захист кандидатської дисертації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Наукові інтереси
Міжнародні мережеві фінансові структури,  дослідження фінансових ринків в умовах євроінтеграції.


Рунців-Королюк Оксана Іванівна

Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н, доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Науково-педагогічна активність
2016р. – післядипломна освіта з маркетингу
2013р. - стажування Тернопільський національний економічний університет, кафедра управління і регіональної економіки,

Наукові інтереси
Розвиток маркетингу туристичних послуг на міжнародних і національних ринках. Менеджмент міжнародного туризму.


БАКУШЕВИЧ ІВАННА ВСЕВОЛОДІВНА 
к.е.н., професор
Завідувач кафедри міжнародної економіки та маркетингу,

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії:
1. Міжрегіональні кластерні ініціативи / Кластери в економіці України. Монографія. Наук. ред. М.П. Войнаренко. – Хмельницький: ХНУ, 2014. - 1085 с. - С.523- 542

Публікації у закордонних виданнях
1. Cluster infrastructure networking model for the knowledge economy development in Ukraine / Spoleczenstwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy
Red. zeszytu Michal Gabriel Wozniak, zeszyt nr 35, Rzeszow 2013 P.41-51
2. Restructuring as the imperative of developmental changes in economy / D.Goshchynska, I. Bakushevych, O. Kovalyuk // Restructuring of the business-university networking model based on the new law of higher education in Ukraine. Edited by R.Borowiecki, B.Siuta-Tokarska, Cracow University of Economics. – 2015. - Chapter 16, P.191-198.
3.Laboratorium innowacji, jako platforma wirtualna do rozwoju partnerstwa edukacji, nauki i biznesu: doswiadczenie realizacji projektu TEMPUS INNOLAB// „Publikacje elektroniczne w rozwoju nauki” Wyzsza Szkola Ekonomiczna w Bialymstoku. - 2014. - www.ebook.wse.pl
4. The Networking competencies development for cross-border cooperation / Managing of the Education Process in a Higher School .. Jaroslaw: wydawnitctwo PRINTPAP. - 2012. - PP. 33-51.
5. Potencjal przedsiebiorczosci w regionie Lwowskim./ Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow: podkarpackiego, lwowskiego i grodzienskiego Redakcja naukowa K. Kaszuba, Tchon Li Ku, A. Goszczynski. — Rzeszow: Malopolski Instytut Gospodarczy 2012 Р.61—89.

Підручники і навчальні посібники
1. Інноваційне підприємництво: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / Бажал Ю., Бакушевич І.В., Венесаар У. та ін. - К.: Універ. вид-во ПУЛЬСАРИ. – 2015.- 296 с
2. Соціальна економіка Навчальний посібник. Бакушевич І.В., Шевчук Л.Т., Папп В.В.– Теорнопіль-Ужгород: Видавництво «ФОП Бреза А.Е.», 2015. 436 с.
3 Бакушевич І.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник / І.В. Бакушевич, І.О. Мартиняк – Тернопіль: ТІСІТ, вид. 2-ге перероб. і доп. 2015. – 248с..


ШРОМНІК АНДЖЕЙ
др. габ., професор
Професор кафедри міжнародної економіки та маркетингу,
Почесний доктор, Visiting – професор ТІСІТ,
професор Краківського економічного університету

Основні публікації за останні 5 років:
Статті в закордонних виданнях
1. Ethnocentric attitudes and buying decisions of Poles and Hungarians - the essence and measurement with the use of CETSCALE analysis, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Nr 10/59/20, ISSN: 2081-3430, Wydawnictwo SGGW, 2013.
2. Etnocentryzm konsumencki w swietle badan CETSCALE - studium porownawcze Polska-Slowacja, HANDEL WEWNETRZNY, ISSN: 0438-5403, Instytut Badan Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2013.
3. Marketingowa koncepcja kreowania i rozpowszechniania idei - zarys strategii marketingowej (cz. 2), MARKETING I RYNEK, ISSN:1231-7853, nr 5 (20), 2013.
Managing Disruption and Destabilization, International Management Foundation, Cracow University of Economics, 2014.
4. Etnocentryzm konsumencki na zglobalizowanym rynku - czynniki i procesy ksztaltowania. Czesc I., MARKETING I RYNEK nr 4 (PWE Warszawa), 2014.
5. The consumer ethnocentrism diagnosis of Poles, Slovakians and Romanians with the use of the CETSCALE mathod, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecinskiego. Problemy Zarzadzania, Finansow i Marketingu, nr 824/35, Uniwersytet Szczecinski, 2014.
6. Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych, Cz. 1, Marketing i Rynek, nr 8 (2015), s. 5-14, ISSN 1231-7853, 2015.
7. Consumer Ethnocentrism vs Consumer Xenocentrism - An Attempt to Identify the Anatomy of the Phenomenon, W: Management Science during Destabilization: Global Perspective, vol. 6, sci. eds. Tengiz Chachibaia, Halina Lyszczarz, Agnieszka Zak, Cracow, Tbilisi: Cracow University of Economics, s. 39-58, ISBN 978-83-937642-4-2; 978-9941-0-7786-9, 2015.
8. Strategia city placement w systemie innowacji marketingowych, Cz. 2, Marketing i Rynek, nr 9 (2015), s. 4-10, ISSN 1231-7853, 2015.
9. Marketing terytorialny. Nowe obszary i narzedzia., red. nauk. A. Szromnik, edu-Libri, Krakow, 2015.


ГОЩИНСЬКИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
к.е.н., доцент
Проректор з навчально - методичної роботи та міжнародних зв’язків
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії, в т.ч. закордонні:
1.Potencjal przedsiebiorczosci w regionie lwowskim / Analiza potencjalu przedsiebiorczosci trzech regionow: podkarpackiego, lwowskiego i grodzienskiego / redakcja K. Kaszuba, Tchon Li Ku, A. Goszczynski. – Rzeszow: Malopolski Instytut Gospodarczy, 2012. – Р.61-89.
2. Virtual university as a model of educational cooperation for bordering regions/ Managing of the education process in a higher school / redakcja S. Popek, J. Swida. – Jaroslaw: Panstwowa Wyzsza Szkola Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronislawa Markiewicza, 2012. – Р.93-114.
3. Laboratorium innowacji, jako platforma wirtualna do rozwoju partnerstwa edukacji, nauki i biznesu: doswiadczenie realizacji projektu TEMPUS INNOLAB/ W kierunku gospodarki elektronicznej – wyzwania, narzedzia, dobre praktyki. Tom 2. Publikacje elektroniczne w nauce i praktyce / redakcja naukowa Bogumila M. Powichrowska. – Bialystok: Wydawnictwo WSE, 2014. – Р.196-206.

Підручники і навчальні посібники
1.Гощинський А.В. Прикладна інформатика / А.В.Гощинський. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 124с.
Статті у фахових виданнях:
1. Управління інформаційними потоками у забезпеченні транскордонного ділового співробітництва єврорегіонів України// Інноваційна економіка. – 2015. - №2. – С. 255-261
2. Використання міжнародного досвіду для мережевої взаємодії бізнесу, освіти і науки в Україні/ Бакушевич І.В., Гощинський А.В., Слава С.С. // Науковий вісник УжНУ. Серія „Економіка”. Випуск № 45, т.І. Ужгород, 2015 – С. 90-93.


СТАРИЦЬКИЙ ТАРАС МИХАЙЛОВИЧ
к.е.н., доцент
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу,

Основні публікації за останні 5 років:
Підручники і навчальні посібники
Старицький Т.М. Маркетинг: навчальний посібник / Старицький Т.М. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 120с.

Статті у фахових виданнях:
1.Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення ефективності функціонування підприємств / Старицька О.П. //Інноваційна економіка. – 2014. - №4. – С. 244-250
2.Використання соціального медіа маркетингу як ефективного засобу просування продукції Інноваційна економіка. – 2015. - №4. – С. 221-226
3.Оцінка ефективності використання маркетингових моделей закупівель на промисловому ринку// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. – Режим доступу до журналу: http.//www.economy.nauka.com.ua
4.Використання сучасного інструментарію та технологій В2В маркетингу// Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. - 7. – Режим доступу до журналу: http.//www.global-national.in.ua
5.Вдосконалення обліку експортно-імпортних операцій на основі зарубіжного досвіду//подано до друку.


ПАЛКА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ
к.е.н., доцент
Декан факультету Соціально-економічного управління
Доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Підручники і навчальні посібники
1.Палка І.М. Управління витратами: навчальний посібник / Палка І.М. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – 140с.
Статті у фахових виданнях:
1. Роль державного регулювання інвестиційної активності в системі управління економікою// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – №3. 2012. – с.305-308
2. Особливості управління витратами на підприємствах: вітчизняний та закордонний досвід// Економічний простір: Збірник наукових праць. - №67. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – с.264-269
3. Роль іноземних інвестицій у розвитку держави// Наука й економіка: науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету.– Хмельницький. – 2013. – Вип. 3. – с. 210-214
4. Вдосконалення системи управління маркетинговою діяльністю на підприємстві// Ефективна економіка. – 2015. - № 11. – Режим доступу до журналу: http.//www.economy.nauka.com.ua
5. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україн// Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» – №4. 2015. – с.45-48
Статті в інших виданнях:
1. Оцінка деяких підходів до визначення сутності фінансів// Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26-27 квітня 2012 р. Ч. 2. – Тернопіль: Крок, 2012. – с. 126-127
2. Вплив інновацій на розвиток економіки в умовах глобалізацій них викликів// Інформаційне суспільство: стан і перспективи розвитку у світлі регіональних особливостей: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 11-14 жовт. 2012 р., Краків-Жешів-Львів-Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – с. 81-83
3. Вплив транснаціональних корпорацій на стан економіки України// Євроінтеграційні процеси в освіті та науці: єдиний інноваційний простір: матеріали міжнар. мережевої наук.-практ. конф. 19-21 березня 2014 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2014. – с.64-66.


Мартиняк Ірина Олександрівна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії:
1. The Networking competencies development for cross-border cooperation /Managing of the Education Process in a Higher School. Jaroslaw: wydawnitctwo PRINTPAP, 2012. PP. 33-51.
Навчальні посібники.
1.Мартиняк І.О. Міжнародна економічна діяльність України: розвиток українських стартапів у міжнародному бізнес-середовищі. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТІСІТ, 2016. – 125с. Електронна публікація www.dl.tisit.edu.ua
2. Бакушевич І.В. Міжнародна економіка: навчальний посібник / І.В. Бакушевич, І.О. Мартиняк – Тернопіль: ТІСІТ, вид. 2-ге перероб. і доп. 2015. – 248с..
Статті у фахових виданнях:
1. Маркетингові технології у сфері інформаційно-комунікаційних послуг та їх вплив на зміни кон’юнктури транскордонних ринків//Маркетинг в Україні. – 2013. - № 3 (78) . – С.18-27
Статті у закордонних виданнях:
1. Cluster infrastructure networking model for the knowledge economy development in UkraineSpoleczenstwo informacyjne – technologie, informacja i wiedza w gospodarce, Nierownosci spoleczne a wzrost gospodarczy, red. zeszytu Michal Gabriel Wozniak, zeszyt nr 35, Rzeszow 2013. - P.41-51
Статті у інших виданнях:
1.Європейський досвід інфраструктурної підтримки кластерних ініціативЄвроінтеграційні процеси в суспільстві: трансформація та розвиток: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2012. – C.194-197.


Гощинська Дарія Ярославівна
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Монографії та навчальні посібники:
1. Restructuring as the imperative of developmental changes in economy / D.Goshchynska, I. Bakushevych, O. Kovalyuk // Restructuring of the business-university networking model based on the new law of higher education in Ukraine. Edited by R.Borowiecki, B.Siuta-Tokarska, Cracow University of Economics. – 2015. - Chapter 16, P.191-198.
2. Використання методів стратегічного аналізу в системі прийняття управлінських рішень /Навчально-методичний посібник. За ред. І.В. Бакушевич, Д.Я. Гощинська. - Видання 3-тє доповнене. - Тернопіль: ТІСІТ: 2015. - Електронна публікація
www.dl.tisit.edu.ua

Статті у фахових виданнях:
1. Принципи та моделі партнерства в умовах розвитку кластерної взаємодії ІТ-підприємств // Ефективна економіка, 2016. - №1. – 2016. - Електронна публікація www.economy.nayka.com.ua
2. Формування комунікаційної стратегії в умовах кластерної взаємодії підприємств // Сталий розвиток економіки, 2016. – №1 [30]. – 2016. - С. 110-115.
3. Використання форсайт-методу інноваційного розвитку підприємств на ринку інформаційно-комунікаційних технологій // Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2015. – №4 (14). – 2015. - С. 85-91.


ЗАРІЧНА НАДІЯ ЗІНОВІЇВНА
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:

Статті у фахових виданнях:
1. Міжнародний досвід створення та розвитку фінансових кластерів//Соціально-економічні проблеми і держава : електронне наук. фахове вид. –2012. – Вип. 1 (6).
2. Обґрунтування економічної ефективності створення фінансового кластера у Західному регіоні України //Інноваційна економіка : всеукр. наук.-вироб. журн. – 2012. – Вип. 9’2012 [35].
3. Особливості створення та функціонування фінансових кластерів в Україні/ Зарічна Н.З., Бакушевич І.В. //Економічний простір: зб. наук. пр. – 2013. -
№ 71.
4. Сущность и экономические факторы формирования финансовых кластеров //Моделирование в управлении организационно-экономическими системами: сбор.науч.тр. – Пермь:Пермский филиал ИЭ УрО РАН


Рунців-Королюк Оксана Іванівна
к.г.н., доцент кафедри міжнародної економіки та маркетингу

Основні публікації за останні 5 років:
Статті у фахових виданнях:
1. Туристично-рекреаційне використання екомережі Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – сер. геогр. [спеціальний випуск] – Тернопіль: СМП «Тайп». - № 2 (випуск 32)
2. Доцільність формування кластеру медично-оздоровчого туризму на території Тернопільського Придністер’я// Історія української географії. – Вип. 25. - Тернопіль: Підручн. і посібн.
3. Туристичне районування Тернопільської області// Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія– Тернопіль: СМП «Тайп». - № 3 (випуск 33)
4. Соціальний ефект від діяльності медичних закладів у регіоні (на матеріалах Тернопільської області)// Вісник соціально-економічних досліджень. – Одеса: ОНЕУ. - №4 (47)
5. Показник індексу очікуваного довголіття як складова діагностики соціального розвитку регіону (на матеріалах областей Поділля)// Регіональна економіка. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України. - № 3 (65)

 

 

Кафедра соціального управління

Кафедра соціального управління була заснована 05 лютого 2002 р. згідно з наказом ректора за №1-ОД.  З 1 листопада 2006 р. кафедру очолила к.псих.н., доцент Зварич Даниїла Іванівна.

Діяльність кафедри відбувається відповідно до плану роботи та інструктивних і розпорядчих документів ректорату, МОНУ. Сьогодні на кафедрі працює: кандидатів наук – 2, докторів наук, професорів - 3, старших викладачів – 2, викладачів – 1.

Кафедра працює над комплексною науковою тематикою «Соціально-психологічні особливості професійного становлення особистості в умовах міжнародного ринку».

У контексті прийнятої тематики проводяться:

 • Соціологічні студентські дослідження на предмет утвердження студентської молоді у професійному виборі спільно із обласною службою зайнятості.
 • Системне формування професійних компетенцій фахівців у ВНЗ.
 • Формуються новітні технології навчання
 • Створені студентські соціальні служби з метою формування професійних якостей соціального працівника.
 • Підпорядковуються цій тематиці науково-методичні семінари.

Поряд із цим викладачі працюють над індивідуальною науковою тематикою

Щорічно проводяться Тижні соціального управління.

Кафедрою організовані науково-методичні семінари на теми «Новітні технології навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи»  та «Інноваційних потенціал вищої школи XXI ст.. в умовах кредитно-модульної системи».

Новим у методиці діяльності кафедри є те, що зосереджена увага на відборі і розвитку обдарованих студентів, з цією метою створюються проблемні творчо-пошукові групи. Результатом такої діяльності є участь студентів у студентських Всеукраїнських Олімпіадах та виступи з доповідями на наукових конференціях.

При кафедрі створено центри позааудиторної роботи із студентами:

 • Волонтерської служби (керівник – Магера Т.В.)
 • Студентська соціальна служба (керівник – Лимар В.П.)
 • Літературно-мистецька студія (Лимар В.П, Магера Т.В.)

Їх завдання: формування практичних умінь і навичок соціального працівника в умовах вищого навчального закладу, розвиток творчих здібностей студентів.

Викладачі кафедри соціального управління керують студентською науковою роботою. З цією метою проводяться соціологічні дослідження з проблем дипломної роботи та підготовки до виступів на науково-практичних конференціях.

Співробітництво кафедри з базами практик

З метою утвердження ідей формування єдиного європейського освітнього і наукового простору, підвищення якості формування професійної компетенції студентів, підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу через співробітництво в галузі освіти, науки і практики кафедра уклала угоди з:

1. Тернопільським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (Угода від 10.01.2006р.).

2. Тернопільською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України (Угода № 2 від 12.12.2006р.).

Кафедра тісно співпрацює з обласним центром зайнятості, благодійним фондом "Карітас", Товариством Червоного Хреста, обласним центром соціальних служб для молоді та іншими соціальними установами, що є базою практики студентів.


Зварич Даниїла ІванівнаЗварич Даниїла Іванівна
к.псих.н., доцент, завідувач кафедри
Goshchynskyy

Гощинський Володимир Броніславович 

д.м.н., професор

професор кафедри за сумісництвом

Лимар Валентина Петрівна

Лимар Валентина Петрівна
ст. викладач

Магера Тетяна ВолодимирівнаМагера Тетяна Володимирівна
ст. викладач
2550original

Ситник Сергій Іванович д.м.н. професор

професор кафедри (за сумісництвом)

 
 
 

Коло наукових інтересів викладачів кафедри:

к.псих.н., доц. Зварич Даниїла Іванівна - Соціально - психологічні аспекти та технології соціальної роботи.

д.м.н., проф. Гощинський Володимир Броніславович - Медико - соціальні основи здоров'я людини.

к.і.н., доц. Гриб Оксана Іванівна - Соціальна конфліктологія, соціальні комунікації та правове регулювання конфліктів.

 

Магера Тетяна Володимирівна - Соціально-психологічні аспекти волонтерської діяльності.

Лимар Валентина Петрівна - Молодіжна політика та організація молодіжних соціальних служб.

 

 


Презентація "Професійний портрет соціального працівника"

Студенти про свою майбутню професію соціального працівникаПрезентація Заболотної Вікторії

Презентація Гуцала Назара

 Презентація Чвартацької Оксани

 Презентація Томчишин Іванни

 Презентація Навроцької Інни 

Презентація  Троцюк Марії

 Презентація Беша Дмитра

Презентація Юлії Мазурок

Презентація Глад Марії

 

Кафедра інформатики та фундаментальної підготовки

Згідно з навчальним планом кафедра інформатики та фундаментальної підготовки Тернопільського інституту соціальних та інформаційних технологій забезпечує викладання для майбутніх фахівців, з напрямів, спеціальностей «Міжнародна економіка», «Економіка підприємства», «Маркетинг», «Соціальна робота» з таких дисциплін:

«Інформатика» (проф. Бакушевич Я.М., доц. Бакушевич А.Я., ст. викл. Слободян І.В.)
«Прикладна інформатика», «Електронна комерція» (доц. Гощинський А.В.)
«Комунікативні процеси та презентації в бізнесі» (проф. Бакушевич Я.М.)

Крім того, викладачі кафедри читають ряд фундаментальних та спеціальних дисциплін:

«Вища математика» (проф. Ходорчук А.Я.)
«Економіко-математичне моделювання» (ст. в. Крива Н.Р.) 


Бакушевич Ярослав Михайлович
Бакушевич Ярослав Михайлович
к.т.н, професор, завкафедрою  

 

  

 

 

Ходорчук Анастасія Яківна
Ходорчук Анастасія Яківна
к.п.н., професор 

  

 

 

Бакушевич Андрій Ярославович
Бакушевич Андрій Ярославович
к.ф-м.н., доцент

 

 

 

Гощинський Андрій Володимирович

Гощинський Андрій Володимирович
к.е.н., доцент

 

 

 

Столярчук Ростислав Всеволодович
ст. викладач

Слободян Ігор Володимирович

Слободян Ігор Володимирович
ст. викладач
 
 
 
 
 
 
 

Викладачі кафедри постійно підвищують свою кваліфікацію шляхом стажування та участі в науково-дослідній роботі, проведенні науково-практичних та навчально-методичних семінарів, конференцій тощо. Про рівень науково-дослідної роботи свідчить значна кількість публікацій:

 • Гощинський А.В. Інноваційні підходи в освіті / А.В Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні процеси: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: ТІСІТ, 2011. С.250—251.
 • Бакушевич Я.М., Слободян І.В. Статистика зовнішньої торгівлі між Україною та Польщею в умовах нових економічних змін// Інноваційний розвиток регіонів та глобалізаційні проекти: матеріали І міжнар. наук.-практ. Конф. Молодих науковців, аспірантів та студентів 13-14 квіт. 2011 р., м. Тернопіль.- Тернопіль: ТІСІТ, 2011. – 264 с.- стр.216-220.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. The Analysis of Discrepancies in Statistics of the Foreign Trade between Poland and Ukraine in the Conditions of New Economic Changes // Global and Regional Challenges of the 21 st Century Economy. Studies from Economics and Management. /Editer by Ryszard Borowiecki and Andrzej Jaki.- Cracow, 2011. – 413s. –S.331-340.
 • Ярослав Бакушевич, Андрій Гощинський, Ігор Слободян. Розвиток мережевої взаємодії регіонів України на основі IT – аутсорсингу// Регіони знань в Східній Європі: Монографія / [наук.ред.Бакушевич І.В.].- Тернопіль: ТІСІТ, 2010.- 256 с. С.177-188.
 • Yaroslav Bakyshevych, Ihor Slobodyan. Economical aspects of cooperation between Ukraine and Poland in time of global economic crisis // Challenger for the Contemporary Enterprise under Globalization / Scientific editors: Ryszard Borowiecki and Tomasz Rojek/ – Cracow, 2009 – S.113 -118.
 • Гощинський А.В. Інноваційний розвиток мережевих організацій віртуального типу / А.В. Гощинський // Економічний простір. — 2009. — № 12. — С. 42-48.
 • Гощинський А.В. Моделі інформаційно-комунікаційного забезпечення конкурентоспроможності прикордонних територій / А.В. Гощинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Кластери та конкурентоспроможність прикордонних регіонів: зб. наук. пр. — Вип. 3(71) / НАН України. Ін-т регіональних досліджень. — Львів, 2008. — С. 485—495.
 • Ярослав Бакушевич, Володимир Мартинюк, Ігор Слободян. Стан і перспективи розвитку економічного співробіт-ництва України та Польщі в сучасних умовах // Przyrodniczo-ekonomiczny potencjal regionow na pograniczu Polsko-Ukrainskim / Pod redaksja Romana Fedana, Zbigniewa Makiely.-Jaroslaw, 2008. -564s. –S.477- 484.
 • Гощинський А.В. Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку транскордонного співробітництва / А.В. Гощинський, Д.Я. Бакушевич // Соціально-економічне гуртування в контексті модернізації транскордонних регіонів: монографія / за ред. М.Г. Возняк. — Жешув.: Вид-во Жешівського університету, 2008. — С. 282—291.
 • Бакушевич Я.М., Андрушків Б.М, Гощинський А.В. Україна та Польща – Економічні аспекти співпраці // Разом в Європі: регіональні стратегії формування економіки знань в умовах євроінтеграції / Під редакцією І. Бакушевич, Т. Бернат. – Тернопіль: ТІСІТ, 2006, с.49-54
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич А.Я. Математичне моделювання кінематики двовісного опорно-поворотного пристрою з довільно орієнтованими осями на рухомій основі. "Машинознавство", 2005.- 8с.
 • Бакушевич Я.М., Бакушевич Д.Я. Європейський тензор України та роль медіа-технологій у сприянні // Медіа,бізнес, громадскість, влада: взаємодія на шляху євроінтеграції/Під редакцією І.Бакушевич, К.Кашуби.-Тернопіль: ТІСІТ,2003.-265 с.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я., Бакушевич Я.М. Нестаціонарні рівняння збуреного руху для нелінійної моделі антенної системи // Nonlinear oscillations. - Київ 2002. – Том 5. – № 3. – С. 326-333.
 • Бакушевич А.Я. Модальне керування антенною системою // Вопросы механики и ее приложений: - Киев. Институт математики НАН Украины, 2002. Том 44 – С. 25-34.
 • Бакушевич Я.М., Визначення кінематичних параметрів та алгоритмів оптимального керування освітлювальними установками двовісного типу П'ятий міжнародний симпо¬зіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей.-Львів:Кінпатрі лтд.-2001.-с.29.
 • Бакушевич Я.М. Modeling of the variable irradiation influence process on plants grown and development MS'2001-Lviv. International Conference on Modeling & Simulation. Proceedings. 23-26 May 2001, Lviv, Ukraine. P. 286-291.
 • Бакушевич Я.М., Технології підтримки талановитої молоді в Україні Міжнародний симпозіум "Проблеми інтеграції науково-освітнього потенціалу в державотв процесі", 27-31 травня 2001 р., Севастополь-Ласпи.
 • Бакушевич Я.М., Андрійчук В.А. Енергоекономне опромінення рослин та алгоритми керування освітлювальною установкою Матеріали 1 Міжнародної науково-практичної конференції "Нетрадиційні і поновлювальні джерела енергії як аль¬тернативні первинним джере¬лам енергії в регіоні", 31 травня- 1 червня 2001 року, Львів.
 • Новицький В.В., Бакушевич А.Я. Модель динаміки антенних систем при наявності зовнішніх збурень // Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – Київ .- 2001, №5. – С. 148-153.
 • Бакушевич А.Я. Врахування впливу вітрових навантажень при розрахунку динаміки опорно-поворотних пристроїв антен супутникового зв’язку // Тези доповідей 5-ї наукової конференції ТДТУ. – Тернопіль 24-26 квітня. – 2001. – С. 8.
 • Бакушевич Я.М., Гощинський А.В. Сучасні технології інтерактивного дистанційного навчання підприємців Сб. статей «Підприємництво та розвиток співробітництва 7 стор. в Єврорегіоні Карпати», Тернопіль-Жешув, 2000.- С.123-129.

На кафедрі успішно впроваджена кредитно-модульна система організації навчального процесу. Для цього розроблені робочі програми курсів, відповідні навчально-методичні матеріали. Контроль знань студентів здійснюється шляхом тестування з використанням пакету прикладних програм «Універсальний тестовий комплекс» і тестів, розроблених викладачами кафедри. Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять практику «Бізнес в Інтернеті», виконують спеціальні частини курсових та дипломних робіт, здійснюють науково-дослідну роботу.

Для забезпечення навчального процесу викладачами кафедри розроблено ряд методичних вказівок і навчальних посібників, зокрема:

 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчальний посібник. – Львів, "Магнолія 2006" 2009. – 312с.
 • Палюх А.Я., Драган А.П., Фльонц О.В., Дзюра В.О., Будова і технічне обслуговування дорожніх машин та обладнання. Навчльнай посібник. - Тернопіль: 2011
 • Я.М.Бакушевич. Презентації та комунікації в бізнесі з використанням PowerPoint. Навчальний посібник. - Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 176 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б.Капаціла. Інформатика та комп’ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТІСІТ, 2007. – 292 с.
 • Гощинський А.В. Методичні вказівки до лабораторних занять з курсу «Прикладна інформатика».
 • Михайлишин М.С. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економетрія».
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла. Навчальний посібник з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». Тернопіль: Видавництво ТІСІТ, 2006. – 110 с.
 • Я.М.Бакушевич, Ю.Б. Капаціла А.В. Гощинський. Методичні вказівки до оформлення текстових документів.
 • Я.М. Бакушевич, Д.Я. Бакушевич, А.В. Гощинський. Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп’ютерна техніка». – Тернопіль: ТІСІТ.- 40с.
 • Профільні класи Методичний посібник для профільних класів/ Під редакцією Я.М.Бакушевича, Тернопіль, Видав. "ТІСІТ", 2002 р. 74 стор.
 • Лабораторний практикум з курсу «Інформатика та комп'ютерна техніка» (Розділ: Основи Microsoft Office. Microsoft Word, Microsoft Excel). Тернопіль: ТІСІТ, 2003, 116с.

В найближчих планах діяльності колективу кафедри є розробка і впровадження нових навчальних курсів, освоєння нового та розроблення власного програмного й методичного забезпечення, участь в роботі семінарів та конференцій та форумів.

Крім того, значна увага приділяється науково-дослідній роботі, результати якої можуть мати практичну цінність і можуть бути використані як в навчальному процесі, так і в умовах виробничої діяльності.

Кафедра економіки та підприємництва


Загальна інформація

Кафедра “Економіки та підприємництва” здійснює професійну підготовку студентів напряму підготовки 6.030504 “Економіка підприємства”  та спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства”, а також за новими спеціальностями 051 Економіка та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність.

Організація навчального процесу на кафедрі забезпечує поглиблену підготовку спеціалістів з питань економіки та організації виробництва, управління потенціалом підприємства, інвестиційною діяльністю, у відповідності з міжнародними вимогами, які передбачають розробку бізнес-планів, проектів, оцінку ефективності інвестицій та інвестиційних ризиків. Така спрямованість сприяє підготовці кваліфікованих спеціалістів.

Підготовку студентів за спеціальністю “Економіка підприємства” здійснюють кваліфіковані викладачі, які підвищують свій професійний рівень виконанням наукових досліджень, результатами яких є вирішення окремих питань у рамках дисертаційних робіт і публікація статей у фахових виданнях.

Спеціалізації:

 • правове забезпечення економічної діяльності підприємства;
 • екологічна економіка;
 • економічна безпека.

Історія

Кафедра є структурним підрозділом інституту з самого початку його заснування. Свою науково-педагогічну діяльність кафедра започаткувала в 2002 році під керівництвом доктора економічних наук, професора Андрушківа Богдана Миколайовича.

З 2012 по 2015 роки кафедру очолював кандидат економічних наук, професор кафедри Габор Семен Сильвестрович.

Сьогодні керівництво кафедрою здійснює кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри Сидорук Борис Орестович. 

Кафедра функціонує у складі факультету соціально-економічного управління, є випускаючою для спеціальності "економіка підприємства" і веде інтенсивну просвітницьку і наукову діяльність в напрямку екологізації економіки, запровадження енергоощадних, ресурсоощадних і безпечних для людини технологій у виробництво і споживання продукції.  

Наукова та виховна робота

Науково-дослідна робота кафедри ведеться за комплексною науковою тематикою: “Запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах”. 

На кафедрі функціонують два напрямки науково-виховної роботи зі студентами: екологічне виховання і формування у студентів задатків і навиків для здійснення підприємницької діяльності. У зв’язку з цим колективом кафедри щорічно проводяться заходи з виховної роботи: “Дні довкілля”, студентські конкурси бізнес-ідей, бізнес-планів.    

Забезпечення навчального процесу

У навчальному процесі широко використовуються засоби обчислювальної техніки та сучасні організаційні форми навчання: 

 • комп’ютерне тестування;
 • подача лекційного матеріалу у презентаційній формі;
 • транслювання тематичних документальних фільмів;
 • проведення тренінгів, тематичних заходів;
 • використання електронних ресурсів;
 • студентам надаються широкі можливості щодо підготовки наукових публікацій;
 • студенти приймають участь у конкурсах бізнес-проектів.
 • запроваджено практику виробничого навчання на провідних підприємствах.

Для студентів та абітурієнтів

Наші переваги:

 • інтегровані знання з професійної діяльності економіста, юриста, фахівця з комп’ютерних технологій з досконалим знанням іноземних мов;
 • впровадження та управління системами інформаційного забезпечення економічних рішень;
 • управління інвестиційними проектами;
 • впровадження інноваційних, ресурсозберігаючих та енергоефективних технологій на підприємствах.

Можна працювати:

 • на підприємствах соціально-економічної сфери;
 • в органах державного управління, місцевого самоврядування;
 • в природоохоронних установах;
 • в банківській сфері;
 • в проектно-орієнтованих організаціях.

Сидорук Борис Орестович

Сидорук Борис Орестович
завідувач кафедрою, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне) в 2008 р. захистив дисертацію на тему: «Еколого-економічні механізми раціонального використання і охорони водних ресурсів». У 2014 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності економіка та управління національним господарством.
Автор понад 100 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі співавтор 3-ох колективних монографій та 2 патентів на корисну модель.
Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, організація екобезпечного аграрного виробництва, маркетинг інноваційної продукції.

Ришард БоровецькийРишард Боровецький
доктор економічних наук, професор, доктор Нonoris causaТІСІТ, академік Академії економічних наук України

У 1976 році отримав ступінь кандидата економічних наук, у 1989 році – науковий ступінь доктора. Рішенням Президента Польської Республіки від 24 січня 1997 року йому присвоєно звання професора економічних наук, а рішенням міністра народної освіти в 1999 році – звання професора.
Науковий здобуток професора Р.Боровецького становить близько 600 позицій, у тому числі 70 книжок (автор, співавтор, науковий редактор),
Сфера науково-педагогічних інтересів: економіка та організація виробництва, потенціал підприємств та їх об’єднань.

Гащин Ольга Романівна

Гащин Ольга Романівна 
кандидат технічних наук, доцент

Закінчила ТДТУ імені І.Пулюя. У КНТУ КПІ (м. Київ) в 2009р. захистила дисертацію на тему: “Інтенсифікація процесів знезараження води з використанням гідродинамічних кавітаційних пристроїв”.
Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць, у тому числі 4 патентів на корисну модель.
Сфера науково-педагогічних інтересів: запровадження інноваційних, екологічних та ресурсозберігаючих технологій на підприємствах; технологія водоочищення; екологія.

 Старицька Ольга ПетрівнаСтарицька Ольга Петрівна
кандидат економічних наук, доцент

Закінчила Тернопільську академію народного господарства. У Інституті аграрної економіки (м. Київ) в 2006 р. захистила дисертацію на тему: «Ресурсозбереження в системі економічного механізму підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва». 30.06.2015 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.
Автор понад 40 наукових і навчально-методичних праць.
Сфера науково-педагогічних інтересів: інноваційна діяльність підприємств, мікро- та макрорівні функціонування економіки, фінансовий менеджмент.


сава1Сава Андрій Петрович
Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник

Закінчив Тернопільську академію народного господарства. У 2008 р. в Тернопільському національному економічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему: «Облік і аналіз витрат структурних підрозділів підприємств агропромислового виробництва». У 2014 р присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника із спеціальності економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі 5-ти колективних монографій.
Сфера науково-педагогічних інтересів: проблеми підвищення ефективності організації аграрного виробництва, екологічні проблеми у сфері природокористування та їх економічна оцінка, проблеми розвитку ринкової інфраструктури та фінансового менеджменту підприємства.

Борик Ольга Ярославіна

Борик Ольга Ярославіна
вчений секретар кафедри, старший викладач

Закінчила Львівський НУ ім. І. Франка. Здобувач кафедри менеджменту підприємницької діяльності ТНТУ ім. І. Пулюя. Працює над дисертацію на тему: “ Корпоративна модель інвестування підприємств на прикладі цільових промислово-фінансових інтеграційних об’єднань машинобудівного комплексу ”.
Автор понад 50 наукових і навчально-методичних праць,в тому числі 4 статті розміщені в базі Scopus.
Сфера науково-педагогічних інтересів: інвестиційна політика фінансово-промислових об’єднань, внутрішньо-корпоративні відносини, потенціал підприємств та їх об’єднань, бухгалтерський облік.


 

Абітурієнту

Міжнародна співпраця

Увійти