Анонси подій

Тренінг-семінари з питань біоетики

Деталі події:

  • Дата: - -
  • Місце проведення: Конференц-зал ТІСІТ
  • Реєстрація

Запрошуємо студентів на тренінг семінари з питань біоетики, які проводимуться в рамках Християнських студій.

Викладач: отець-диякон Андрій Вівчар.

Час проведення - для студентів 1 курсу кожного понеділка 11:40, для студентів 2 курсу кожної п'ятниці 11:40.

Місце проведення - конференц-зал.

І. Тривалість семінару: Семінар тривалістю 32 акад. год. (16 аудиторних занять). 

ІІ. Аудиторія семінару: Семінар розраховано на студентів та викладачів інституту, зацікавлених осіб у даній тематиці.

ІІІ. Мета і завдання семінару
• Висвітлити найважливіші питання біоетичного характеру та представити етичну оцінку актуальних проблем медицини, біології та генетики згідно вчення Церкви.
• Ознайомити студентів із сучасними біоетичними проблемами та шляхами їх вирішення.
• Наголосити на позитивному розумінні цінності та гідності людського життя.
• Висвітлити світоглядні установки, які призводять до морального релятивізму, який de facto сприяє деструкції людини, і всієї спільноти, а зокрема сім’ї.
• Формувати у студентів чітке усвідомлення власної християнської ідентичності та завдань у постмодерному світі.

IV. Очікуваний результат семінару
• знати основні передумови виникнення та розвитку біоетики;
• орієнтуватися у вченні Церкви стосовно біоетичних проблем;
• переконливо обґрунтувати власну позицію стосовно біоетичних питань сьогодення;
• розуміти небезпеки поширення релятивістської ментальності у сфері родинних, подружніх та статевих відносин;
• вміти застосувати набуті знання, передусім по відношенні до себе;
• будувати тверду основу особистого, сімейного і суспільного морального світогляду;
• здійснювати моральну оцінку багатьом сучасним питанням у сфері біомедицини та подружньої етики у контексті персоналістичного світогляду.
Після прослуховування курсу учасники отримують сертифікат

V. План семінару

№ ТЕМА ЗАНЯТТЯ
1 Релігія і наука. Покликання Церкви як соціально-інформаційної інституції
2 Біоетика як наука. Причини виникнення біоетики. Етичні моделі. Принципи персоналістичної біоетики
3 Християнська антропологія. Людина як особа. Своболда волі, розум. Статус людського ембріона
4 Людська прокреація. Природнє запліднення. Контрацепція як зло
5 Штучне запліднення. Сурогатне материнство
6 Аборт
7 Проблематика законодавчої заборони абортів. Аборт в окремих випадках
8 Постабортний синдром
9 Погляд Церкви не статевість. Дошлюбна чистота
10 Вчення Церкви про шлюб і сім'ю
11 Віповідальне батьківство
12 Трансплантація органів
13 Кінець життя людини. Евтаназія як прояв «культури смерті»
14 Лекція гостьового викладача
15 Виконання тестових завдань з метою систематизації і закріплення набутих знань
16 Усний іспит у формі співбесіди. Спільна молитва. Видача сертифікатів

VI. Практичні завдання. Завдання згідно роздаткового матаріалу викладача: обговорення в малих групах, виконання тестових завдань, написання есе, усне опитування.

Андрій Гощинський

Українсько-польський вищий навчальний заклад ХХІ століття

Сайт: www.tisit.edu.ua

Прокоментувати:

Переконайтеся, що ви вводите інформацію, де це зазначено (*) . HTML-код не допускається.

Увійти