Features

Абітурієнту

Вартість навчання у ТІСІТ, безкоштовне навчання 2018


Вартість навчання у ТІСІТ для вступників 2018 року 


 Можливості для вступників за "Програмою безкоштовного та пільгового навчання"

Для вступників 2018 року, які досягли успіхів у навчанні, ТІСІТ надає можливість навчатися на денній формі навчання з пільговими умовами оплати за контрактом згідно "Програми безкоштовного та пільгового навчання".

1. При вступі на основі повної загальної середньої освіти на перший курс ступеня бакалавр.
 
Можливість безкоштовного навчання за умовами контракту згідно "Програми безкоштовного та пільгового навчання" матимуть 20% вступників (згідно рейтингу зарахованих).

При повному наборі місць ліцензійного обсягу за спеціальностями кількість безкоштовних місць складе:

Галузь знань - Спеціальність - кількість місць

 • Соціальні та поведінкові науки - Міжнародні економічні відносини - 50 місць,  з них безкоштовних 10
 • Соціальні та поведінкові науки - Економіка - 40 місць, з них безкоштовних 8
 • Управління та адміністрування - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - 35 місць, з них безкоштовних 7
 • Управління та адміністрування - Маркетинг - 20 місць, з них безкоштовних 4
 • Соціальна робота - Соціальна робота - 50 місць, з них безкоштовних 10

2. При вступі на старші курси ступеня бакалавр на основі здобутого ОКР молодший спеціаліст (для випускників коледжів).

Для вступників, які досягли успіхів у навчанні, ТІСІТ надає можливість навчатися з пільговими умовами оплати за контрактом.

- безкоштовне навчання, які отримали диплом з відзнакою.
- Знижка 75% вступникам, при середньому балі диплому 4,5 та вище за п'ятибальною системою (86 і вище за сто бальною системою).
- Знижка 50% вступникам при середньому балі 4 і вище за п'ятибальною системою (75 і вище за сто бальною системою). 

Оплата за навчання може проводитися:

 • за весь курс;
 • за рік;
 • за семестр;
 • помісячно.

Надається знижка в оплаті за навчання в розмірі 15% для студентів:

 • з багатодітних сімей;
 • близьким рідним – з однієї сім‘ї (кожному студенту 15%);
 • сиротам, напівсиротам.

Діти-інваліди можуть навчатися за рахунок "Фонду соціального захисту інвалідів "

Рейтингові списки вступників, списки рекомендованих до зарахування, списки зарахованих на навчання

Рейтингові списки та списки рекомендованих до зарахування - денна форма навчання:

Cписки рекомендованих до зарахування денна форма навчання:

Cписки рекомендованих до зарахування від 20.08.2018 заочна форма навчання:

Cписки рекомендованих та рейтиногові списки на здобуття освітнього ступеня "магістр":

Рейтингові списки від 15.08.2018 - заочна форма навчання:

Правила прийому 2018

Правила прийому до ТІСІТ в 2018 році

Додаток 1 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

Додаток 3 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра

Додаток 4 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200

Додаток 5 Правил прийому до ТІСІТ в 2018 році. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі

Інформаційний буклет для випускників 11 класів шкіл, гімназій та ліцеїв

Більше інформації абітурієнту щодо напрямів підготовки, спеціальностей у ТІСІТ 

Заочна форма навчання

Вступ на заочну форму навчання

Українсько-польський вищий навчальний заклад Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій запрошує випускників шкіл, коледжів, інших вищих навчальних закладів на заочну форму навчання за напрямами, спеціальностями:

Спеціальності для вступу на заочну форму навчання

- за ступенем "бакалавр" (на основі повної загальної середньої освіти, документ для вступу - атестат, сертифікат ЗНО), термін навчання 4 роки (на перший курс).

- за ступенем "бакалавр" (на основі ОКР молодший спеціаліст), термін навчання 3 роки (на другий курс).

 • Міжнародні економічні відносини;
 • Економіка;
 • Маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Соціальна робота.

 

- за ступенем "бакалавр" на основі ОКР молодший спеціаліст за спорідненими спеціальностями, термін навчання 2 роки (на третій курс).

 • Міжнародні економічні відносини;
 • Економіка;
 • Маркетинг;
 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
 • Соціальна робота.

 -за ступенем "магістр" на основі ОКР бакалавр, термін навчання 1,5 року.

 • Економіка.

Вартість навчання за заочною формою на сторінці вартості навчання

Більше інформації абітурієнту про вступну кампанію

Тел приймальної комісії 0352-52-83-10, 098-29-44-097 

Графіки вступних випробувань

для абітурієнтів, яким відповідно до Правил прийому необхідно їх складати


 

Увійти